ค้นหาทั่วไป

ค้นหาในกองแผนงาน

ครั้งที่ 12 สั่งการเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559
ครั้งที่ 11 สั่งการเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559
ครั้งที่ 10 สั่งการเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559
ครั้งที่ 9 สั่งการเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ครั้งที่ 8 สั่งการเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
ครั้งที่ 7 สั่งการเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
ครั้งที่ 6 สั่งการเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
ครั้งที่ 5 สั่งการเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
ครั้งที่ 4 สั่งการเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559
ครั้งที่ 2 สั่งการเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559
ปี 2559
ครั้งที่ 37 สั่งการเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559
ครั้งที่ 35 สั่งการเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559
ครั้งที่ 32 สั่งการเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559
ครั้งที่ 31 สั่งการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559
ครั้งที่ 30 สั่งการเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559
ครั้งที่ 28 สั่งการเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559
ครั้งที่ 27 สั่งการเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2559
ครั้งที่ 25 สั่งการเมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2559
ครั้งที่ 24 สั่งการเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559
ครั้งที่ 23 สั่งการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559
ครั้งที่ 22 สั่งการเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559
ครั้งที่ 21 สั่งการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559
ครั้งที่ 20 สั่งการเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
ครั้งที่ 19 สั่งการเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
ครั้งที่ 18 สั่งการเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
ครั้งที่ 17
ครั้งที่ 16 สั่งการเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
ครั้งที่ 15 สั่งการเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559
ครั้งที่ 14 สั่งการเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559
ครั้งที่ 13 สั่งการเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559
ครั้งที่ 12 สั่งการเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559
ครั้งที่ 11 สั่งการเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559
ครั้งที่ 10
ครั้งที่ 9 สั่งการเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559
ครั้งที่ 8 สั่งการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
ครั้งที่ 7 สั่งการเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
ครั้งที่ 6 สั่งการเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
ครั้งที่ 5 สั่งการเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
ครั้งที่ 4 สั่งการเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559
ครั้งที่ 3 สั่งการเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559
ครั้งที่ 2 สั่งการเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559
ครั้งที่ 1 สั่งการเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559
ปี 2558
ครั้งที่ 16 สั่งการเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ครั้งที่ 15 สั่งการเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2258
ครั้งที่ 14
ครั้งที่ 13 สั่งการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558
ครั้งที่ 12 สั่งการเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
ครั้งที่ 11 สั่งการเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
ครั้งที่ 10 สั่งการเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
ครั้งที่ 9 สั่งการเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
ครั้งที่ 8 สั่งการเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558
ครั้งที่ 1-7 สั่งการระหว่างวันที่ 2 กันยายน - 14 ตุลาคม 2558