ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2561ฯ...


         เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ผตป.ผง. พร้อมด้วย ตป.พญ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์