ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชุมรับฟังแผนการลงพื้นที่ (Site Visit) เก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลฯ...


         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมรับฟังแผนการลงพื้นที่ (Site Visit) เก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในฐานะประธาน ร่วมกับบริษัททริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (กลุ่มที่ปรึกษา) ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน