ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ / ประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3ฯ...


         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผตป. เข้าร่วมการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 ณโครงการส่งน้ำฯ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม