ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องเสริมสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากรฯ...


         เมื่อวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2561 กองแผนงานได้มีการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องเสริมสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากร เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร รวมถึงกิจกรรมกีฬาสีเชื่อมสัมพันธ์ กองแผนงาน ณ โรงแรมThe Grand Pacific Sovereign Resort & Spa อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี