เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


กผง

ลงวันที่

รหัสงบประมาณ

รายการ

จำนวน
เงินรวม(บาท)

ดาวน์โหลด

แก้ไขครังที่ 1

แก้ไขครังที่ 2

6541 13/09/61 612600 โอนขายบิลฯ (จัดสรรเพิ่มเติม) (ผคป.อุบลราชธานี) 32,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
6315 06/06/61 612600 โอนขายบิลฯ (จัดสรรเพิ่มเติม) (ผคป.สมุทรสาคร) 32,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
5894 22/08/61 612600 โอนขายบิลฯ (จัดสรรเพิ่มเติม) (ผคบ.ภาษีเจริญ) 16,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
5852 20/08/61 612600 โอนขายบิลฯ (เงินเหลือจ่าย, จัดสรรเพิ่มเติม) (ผคป.ศีสะเกษ // ผคป.นครนายก // ผศร.ภูฟ้า // ผคบ.ขุนด่านปราการชล) 575,640 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
5850 20/08/61 612600 โอนขายบิลฯ (จัดสรรเพิ่มเติม) (ผคป.นครปฐม.) 32,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
5627 15/08/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผคป.ขอนแก่น) 674,100 ดาวน์โหลดเอกสาร
5623 15/08/61 612600 โอนขายบิลฯ (จัดสรรเพิ่มเติม) (ผส.ชป.3.) 16,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
5357 26/07/61 612600 โอนขายบิลฯ (งานโครงการ) (ผคบ.ปากพนังบน) 19,187,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
5356 26/07/61 612600 โอนขายบิลฯ (เงินเหลือจ่าย, จัดสรรเพิ่มเติม, เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) (ผส.คก. // ผศร.ภูฟ้า // ผคบ.ลำพระเพลิง // ผบค.2 คก. // ผบค.3 คก. // ผบค.7 คก.) 394,266,720 ดาวน์โหลดเอกสาร  
5313 24/07/61 612600 โอนขายบิลฯ (จัดสรรเพิ่มเติม) (ผอ.พด.) 112,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
5272 23/07/61 612600 โอนขายบิลฯ (รายการเปลี่ยนแปลง) (ผอ.ทส) 134,820 ดาวน์โหลดเอกสาร  
5110 17/07/61 612600 โอนขายบิลฯ (จัดสรรเพิ่มเติม) (ผสก.14) 16,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
5188 20/07/61 612600 โอนขายบิลฯ (จัดสรรเพิ่มเติม) (ผส.ชป.8 // ผคป.พิจิตร) 126,200 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
5110 17/07/61 612600 โอนขายบิลฯ (จัดสรรเพิ่มเติม) (ผสก.14) 16,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
5027 12/07/61 612600 โอนขายบิลฯ (รายการเปลี่ยนแปลงและจัดสรรเพิ่มเติม) (ผคบ.น้ำก่ำ // ฝบท.ผง.) 44,890 ดาวน์โหลดเอกสาร  
4966 10/07/61 612600 โอนขายบิลฯ (จัดสรรเพิ่มเติม) (ผคป.เลย // ผคป.ยะลา // ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน) 103,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
4930 10/07/61 612600 โอนขายบิลฯ (รายการเปลี่ยนแปลงและเงินเหลือจ่าย) (ผคศ.ภูฟ้าพัฒนาฯ // ฝบท.ผง.) 375,800 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
4873 03/07/61 612600 โอนขายบิลฯ (จัดสรรเพิ่มเติม) (ผส.ชป.12 // ผคป.ชัยนาท // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.เจ้าพระยา // ผคบ.ผักไห่ // ผคบ.ดอนเจดีย์) 352,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
4825 22/06/61 612600 โอนขายบิลฯ (จัดสรรเพิ่มเติม) (ลนก. // ผส.คก. // ผส.บค. // ผส.ชป.2 // ผคส.6 // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคป.บึงกาฬ // ผคบ.ปากพนังล่าง // ผคบ.ปากพนังบน // ผคบ.ท่าเชียด // ฝบท.ผง.) 676,108 ดาวน์โหลดเอกสาร  
4766 29/06/61 612600 โอนขายบิลฯ (จัดสรรเพิ่มเติม) (ผส.ชป.17 //ผคป.อุดรธานี // ผคป.ระนอง // ผคป.ตรัง // ผคป.สงขลา // ผคป.พัทลุง // ผศร.ภูพาน // ผคบ.เสียวใหญ่ // ผคบ.ลำตะคอง // ผคบ.ลำปลายมาศ // ผคบ.เพชรบุรี) 334,300 ดาวน์โหลดเอกสาร
4663 22/06/61 612600 โอนขายบิลฯ (จัดสรรเพิ่มเติม) (ผส.บก. // ผส.ชป.4 // ผส.ชป.10 // ผส.ชป.11 // ผส.ชป.16 // ผคส.5 // ผคส.10 / ผคป.แพร่ // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคป.อ่างทอง // ผคป.สระบุรี // ผคป.เพชรบูรณ์ // ผคป.กระบี่ // ผคบ.แม่ยม // ผคบ.ท่อทองแดง // ผคบ.พรม-เชิญ // ผคบ.บางบาล // ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ // ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้) 928,300 ดาวน์โหลดเอกสาร  
4613 21/06/61 612600 โอนขายบิลฯ (จัดสรรเพิ่มเติม) (ผส.ชป.14 // ผส.ชป.15 // ผคป.ลำปาง // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.ระยอง // ผคป.จันทบุรี // ผคป.ปทุมธานี // ผคป.พังงา // ผคป.สุราษฎร์ธานี // ผคบ.น้ำอูน // ผคบ.บางพลวง // ผคบ.นครศรีธรรมราช // ผคบ.โก-ลก // ผคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์) 602,400 ดาวน์โหลดเอกสาร
4545 12/06/61 612600 โอนขายบิลฯ (จัดสรรเพิ่มเติม) (ผคป.กำแพงเพชร // ผคป.สระแก้ว // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผคบ.ชีล่างและเซบายล่าง // ผคบ.ชลหารพิจิตร // ผคบ.นฤบดินทรจินดา // ผคบ.บางนรา) 320,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
4470 12/06/61 612600 โอนขายบิลฯ (จัดสรรเพิ่มเติม) (ผส.บอ // ผคบ.ลำนางรอง // ผคบ.ชัณสูตร) 112,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
4453 12/06/61 612600 โอนขายบิลฯ (จัดสรรเพิ่มเติม) (ผคบ.ยามณี, ผคบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย) 48,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
4318 07/06/61 612600 โอนขายบิลฯ (จัดสรรเพิ่มเติม) (ผศร.ปากพนัง) 15,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
4298 07/06/61 612600 โอนขายบิลฯ (จัดสรรเพิ่มเติม) (ผคป.สมุทรปราการ) 16,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3997 25/05/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผคบ.ปากพนังบน) 374,408 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3933 23/05/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผสญ.12) 12,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3833 21/05/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผคป.สุราษฎร์ธานี) 35,900 ดาวน์โหลดเอกสาร
3670 11/05/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผคป.ราชบุรี) 12,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3569 07/05/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผคป.นครนายก) 63,665 ดาวน์โหลดเอกสาร
3547 07/05/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผอ.ทส.) 7,318,800 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3523 04/05/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผคป.ขอนแก่น // ผคป.มุกดาหาร) 378,716 ดาวน์โหลดเอกสาร
3489 04/05/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผคส.9) 141,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3483 04/05/61 612600 โอนขายบิลฯ ขยายระเวลาฯ (ผคป.บึงกาฬ) 2,275,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3482 04/05/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.มด. // ผคป.บึงกาฬ) 8,818,910 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3325 01/05/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผคบ.แม่กลอง) 950,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3301 30/04/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผคป.นครนายก) 994,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3277 27/04/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผอ.ทส.) 502,900 ดาวน์โหลดเอกสาร
3148 24/04/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผสญ.3) 6,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3148 24/04/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผอ.ทส.) 820,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3079 23/04/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผคส.9 // ผคป.ตราด) 919,250 ดาวน์โหลดเอกสาร  
2929 10/04/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผสญ.6) 39,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
2923 10/04/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผคบ.ราชบุรีฝั่งขวา) 170,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
2923 10/04/61 612600 โอนขายบิลฯ ขยายระยะเวลาฯ (ผคป.พังงา) 2,291,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2821 04/04/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผอ.ทส.) 3,263,500 ดาวน์โหลดเอกสาร  
2632 30/03/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผคบ.ยางมณี) 1,230,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
2550 28/03/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผบค.7 คก.) 43,770,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
2453 26/03/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผคป.สุรินทร์) 779,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2410 24/03/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.13 // ผคป.สกลนคร // ผคส.15) 1,220,800 ดาวน์โหลดเอกสาร  
2410 24/03/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.คก) 96,500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2352 22/03/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผคบ.มูลบน-ลำแซะ // ผคบ.แม่กลอง) 1,024,600 ดาวน์โหลดเอกสาร  
2330 22/03/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผคบ.ลำนางรอง) 802,450 ดาวน์โหลดเอกสาร
2330 22/03/61 612600 โอนขายบิลฯ (ลนก.) 2,320,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
2202 19/03/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผคป.พังงา) 16,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2095 15/03/61 612600 โอนขายบิลฯ ขยายระยะเวลาฯ (ผบค.6 คก.) 8,935,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
2057 14/03/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.10่) 1,191,980 ดาวน์โหลดเอกสาร
2056 14/03/61 612600 โอนขายบิลฯ ขยายระยะเวลาฯ (ผส.คก.) 8,500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1905 08/03/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผอ.ทส. // ผคส.13) 3,922,900 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1904 08/03/61 612600 โอนขายบิลฯ ขยายระยะเวลาฯ (ผคบ.แม่ยม) 1,908,488 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1866 08/03/61 612600 โอนขายบิลฯ ขยายระยะเวลาฯ (ผส.คก. // ผคป.แพร่) 6,459,060 ดาวน์โหลดเอกสาร
1796 06/03/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.2 // ผคป.ลำปาง // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคป.อุทัยธานี) 6,226,258 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1729 02/03/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผสก.1 // ผคป.ปราจีนบุรี) 1,211,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1728 02/03/61 612600 โอนขายบิลฯ ขยายระยะเวลาฯ (ผคป.ตาก // ผคป.กาญจนบุรี) 6,600,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1707 02/03/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผคป.บึงกาฬ // ผบค.5 คก.) 44,139,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
1707 02/03/61 612600 โอนขายบิลฯ (ลนก.) 785,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1706 02/03/61 612600 โอนขายบิลฯ ขยายระยะเวลาฯ (ผคป.ลำปาง // ผคป.ราชบุรี // ผบค.3 คก.) 13,568,888 ดาวน์โหลดเอกสาร
1705 02/03/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผสญ.11) 26,600 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1566 26/02/61 612600 โอนขายบิลฯ ขยายระยะเวลาฯ (ผคป.สุรินทร์) 915,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1565 26/02/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผสญ.5 // ผคป.ตาก // ผคป.สุรินทร์ // ผคบ.น้ำอูน // ผคบ.คลองสียัด // ผบค.3 คก.) 46,287,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1565 26/02/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.สธ.) 11,980,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1468 22/02/61 612600 โอนขายบิลฯ ค่าดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำ (สชป.1-16) 420,860 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1394 21/02/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผคป.พังงา // ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา // ผคบ.น้ำอูน // ผคบ.ปากพนังบน) 885,424 ดาวน์โหลดเอกสาร
1393 21/02/61 612600 โอนขายบิลฯ ขยายระยะเวลาฯ (ผบค.5 คก.) 9,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1310 19/02/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผสญ.2) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1310 19/02/61 612600 โอนขายบิลฯ (ลนก.) 60,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1204 16/02/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.แม่ฮ่องสอน // ผคบ.โคกกะเทียม) 2,579,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1204 16/02/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.สธ.) 7,900,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1091 13/02/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผคป.สระบุรี // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.ปากพนังล่าง) 2,746,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1091 13/02/61 612600 โอนขายบิลฯ (ลนก. // ผส.วพ.) 885,500 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1007 08/02/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผคส.9) 915,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1006 08/02/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผคบ.น้ำอูน // ผคบ.พรม-เชิญ // ผคบ.บางพลวง // ผคบ.ดำเนินสะดวก) 52,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
914 05/02/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผสญ.13 // ผสก.1 // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคบ.หนองหวาย) 748,400 ดาวน์โหลดเอกสาร
914 05/02/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.บอ.) 1,570,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
880 24/01/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผบค.2 คก.// ผคส.13 // ผคป.หนองคาย // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.บรมธาตุ) 23,847,095 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
880 02/02/61 612600 โอนขายบิลฯ (ลนก. // ผส.สธ.) 2,504,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
879 02/02/61 612600 โอนขายบิลฯ ขยายระยะเวลาฯ (ผบค.1 คก. // ผคบ.แม่กลอง) 10,915,959 ดาวน์โหลดเอกสาร
840 02/02/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.15 // ผคบ.ชีบน // ผคบเสียวใหญ่) 1,147,900 ดาวน์โหลดเอกสาร  
840 02/02/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.คก.) 3,470,320 ดาวน์โหลดเอกสาร  
839 02/02/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.16 // ผคป.กาญจนบุรี) 1,524,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
839 02/02/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.สธ.) 4,920,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
838 02/02/61 612600 โอนขายบิลฯ ขยายระยะเวลาฯ (ผบค.1 คก.) 9,975,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
693 29/01/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.12 // ผคป.มหาสารคาม // ผคป.สตูล // ผคบ.บางบาล) 3,018,523 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
634 26/01/61 612600 โอนขายบิลฯ ขยายระยะเวลาฯ (ผบค.2 คก. // ผบค.4 คก.) 19,150,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
633 26/01/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผคป.สุรินทร์ // ผคป.ศรีสะเกษ // ผคป.สระบุรี // ผคป.กระบี่ // ผคบ.ลำพระเพลิง) 2,397,300 ดาวน์โหลดเอกสาร
633 26/01/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.คก.) 2,976,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
561 24/01/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผคป.อุดรธานี // ผคบ.ห้วยโมง // ผคบ.น้ำอูน) 1,531,790 ดาวน์โหลดเอกสาร  
561 24/01/61 612600 โอนขายบิลฯ งบดำเนินงาน (ผคป.นครศรีธรรมราช) 30,400 ดาวน์โหลดเอกสาร  
501 19/01/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผสก.7 // ผคป.แพร่ // ผคป.ตาก // ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา // ผคบ.นฤบดินทรจินดา // ผคบ.ท่าโบสถ์) 4,654,546 ดาวน์โหลดเอกสาร
501 19/01/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.สธ.) 6,950,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
500 19/01/61 612600 โอนขายบิลฯ ขยายระยะเวลาฯ (ผสก.1 // ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอมหมา) 3,887,099 ดาวน์โหลดเอกสาร  
467 18/01/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผสญ.3 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคป.ยะลา // ผคบ.โพธิ์พระยา // ผคบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย // / ผคบ.เพชรบุรี) 2,445,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
465 18/01/61 612600 โอนขายบิลฯ ขยายระยะเวลาฯ (ผส.คก.) 9,900,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
440 18/01/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.4 // ผคบ.พระพิมล // ผคบ.บางเลน) 2,726,406 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
440 18/01/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผอ.พด.) 207,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
439 18/01/61 612600 โอนขายบิลฯ ขยายระยะเวลาฯ (ผบค.7 คก) 10,080,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
406 17/01/61 612600 โอนขายบิลฯ ขยายระยะเวลาฯ (ผคส.15) 1,794,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
389 17/01/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผสก.14 // ผคส.15 // ผคบ.มูลล่าง) 1,970,342.92 ดาวน์โหลดเอกสาร  
326 16/01/61 612600 โอนขายบิลฯ ขยายระยะเวลาฯ (ผบค.5 คก.) 9,920,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
324 16/01/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผคป.ชัยภูมิ // ผคป.ภูเก็ต // ผคบ.ปัตตานี) 2,445,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
322 16/01/61 612600 โอนขายบิลฯ ขยายระยะเวลาฯ (ผคป.ภูเก็ต) 969,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
290 15/01/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.4 // ผคป.ระนอง // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคบ.น้ำอูน // ผคบ.ท่าเชียด) 4,276,360 ดาวน์โหลดเอกสาร
249 15/01/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.3 // ผคส.3 // ผคป.ปทุมธานี // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคป.พัทลุง // / ผคบ.นครศรีธรรมราช) 5,005,100 ดาวน์โหลดเอกสาร
232 15/01/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผสญ.13 // ผคบ.พรม-เชิญ // ผคบ.ชีกลาง // ผคบ.มโนรมย) 2,656,960 ดาวน์โหลดเอกสาร
231 15/01/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผสญ.1,3) 79,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
212 12/01/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 11,534,600 ดาวน์โหลดเอกสาร
194 12/01/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.5 // ผคป.พิจิตร // ผคป.ปทุมธานี // ผคป.ชัยนาท // ผศร.ภูพาน // ผคบ.พลเทพ // ผคบ.โพธิ์พระยา // ผคบ.ชัณสูตร // ผคบ.นครศรีธรรมราช // ฯลฯ) 6,782,836.30 ดาวน์โหลดเอกสาร
76 09/01/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.10 // ผสก.11 // ผคส.3 // ผคป.พิษณุโลก // ผคป.ปทุมธานี // ฯลฯ) 3,160,566 ดาวน์โหลดเอกสาร
75 09/01/61 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.16 // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.สมุทรปราการ // ผคป.สุพรรณบุรี // ฯลฯ ) 3,060,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
11281 29/12/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผสก.12 // ผคป.ลำปาง // ผคป.กระบี่ // ผคบ.หนองหวาย // ผคบ.น้ำก่ำ // ผคบ.บรมธาตุ) 2,205,747 ดาวน์โหลดเอกสาร
11281 29/12/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.บอ. ) 134,820 ดาวน์โหลดเอกสาร
11268 29/12/60 612600 โอนขายบิลฯ ขยายระยะเวลาฯ (ผคบ.แม่ลาว) 1,920,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
11267 29/12/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.6,11 // ผคป.อุบลราชธานี // ผคป.ระนอง // ผคบ.ห้วยหลวง // ฯลฯ) 4,592,748 ดาวน์โหลดเอกสาร
11181 26/12/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.7,14,15 // ผคส.8,14 // ผคป.ยโสธร // ผคบ.แม่ลาว // ผคบ.น้ำอูน // ฯลฯ) 5,808,608 ดาวน์โหลดเอกสาร
11180 26/12/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผคบ.น้ำอูน // ผคบ.ลำตะคอง // ผคบ.โคกกะเทียม ) 533,246 ดาวน์โหลดเอกสาร
11179 26/12/60 612600 โอนขายบิลฯ ขยายระยะเวลาฯ (ผบค.2 คก.) 9,950,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
11177 26/12/60 612600 โอนขายบิลฯ ขยายระยะเวลาฯ (ผคป.สุพรรณบุรี) 2,320,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
11165 26/12/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผคป.สมุทรปราการ // ผคป.พัทลุง // ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน // ผคบ.ท่าโบสถ์ // ผคบ.ปัตตานี ) 2,517,700 ดาวน์โหลดเอกสาร
11068 25/12/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผคป.แพร่ // ผคป.กำแพงเพชร // ผคป.เพชรบุรี //ผคบ.แม่ยม // ฯลฯ) ) 6,285,077 ดาวน์โหลดเอกสาร
11067 25/12/60 612600 โอนขายบิลฯ ขยายระยะเวลาฯ (ผบค.3 คก.) 9,970,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
11035 25/12/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.12 // ผสญ.9 // ผสก.2 // ผคส.6 // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ฯลฯ) 3,645,885 ดาวน์โหลดเอกสาร
11033 25/12/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผอ.ทส.) 618,190 ดาวน์โหลดเอกสาร
11033 25/12/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.7 // ผสก.14 // ผคป.สุโขทัย ) 2,481,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
11032 25/12/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผคป.นครสวรรค์ // ผคป.หนองบัวลำภู // ผคป.ระยอง // ผคส.2 // ฯลฯ) 3,617,418 ดาวน์โหลดเอกสาร
10973 21/12/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.9 // ผสญ.4,5,11 // ผคก.16 // ผคส.10 // ผคป.นครพนม //ผคป.อุทัยธานี // ฯลฯ) 7,264,533 ดาวน์โหลดเอกสาร
10954 21/12/60 612600 โอนขายบิลฯ ขยายระยะเวลาฯ (ผบค.4 คก.) 9,940,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
10950 21/12/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.10,16 // ผคป.ยะลา // ผคบ.ลำพระเพลิง //ผคบ.ภาษีเจริญ //ผคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์ ) 4,297,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
10877 15/12/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผอ.งบ. // ผส.บก. // ผอ.กตน.) 130,416 ดาวน์โหลดเอกสาร
10868 19/12/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.12 // ผคป.กาญจนบุรี // ผคบ.มูลบน-ลำแซะ // ผคบ.เจ้าพระยา // ผคบ.ผักไห่ // ผคบ.ทับเสลา) 1,290,482 ดาวน์โหลดเอกสาร
10856 19/12/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผคบ.บางพลวง // ผคบ.นฤบดินทรจินดา // ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้) 1,712,810 ดาวน์โหลดเอกสาร
10855 19/12/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผบค.6 คก.) 9,900,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
10822 19/12/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผคบ.กระเสียว // ผบค.7 คก.) 11,943,999 ดาวน์โหลดเอกสาร
10821 15/12/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผสญ.10 // ผคป.เลย // ผคป.หนองบัวลำภู // ฯลฯ) 5,239,514.41 ดาวน์โหลดเอกสาร
10821 15/12/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.บค. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 224,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
10765 30/11/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.1, 15, // ผสก.10 // ผคส.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคป.หนองคาย // ฯลฯ) 7,651,910 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
10736 08/12/60 612600 โอนขายบิลฯ (ลนก. // ผส.อส. // ผอ.พก. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 959,594 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
10736 08/12/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.2, 12, 14 // ผสญ.8, 13 // ผคส.16 // ผคป.ลำพูน // ผคป.เลย // ฯลฯ) 9,095,929 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
10674 07/12/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.3, 8, 17 // ผสก.3 // ผคป.เชียงราย // ผคป.บุรีรัมย์ // ฯลฯ) 5,133,955.45 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
10625 30/11/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 37,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
10625 30/11/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผคป.น่าน // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผคป.ชุมพร // ผคบ.แม่ลาว // ฯลฯ) 5,697,846 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
10611 04/12/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.7 // ผสร.ปากพนัง // ผคบ.แม่กวงอุดมธารา // ผคบ.บรมธาตุ // ผคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์) 572,140 ดาวน์โหลดเอกสาร
10611 04/12/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 228,873 ดาวน์โหลดเอกสาร
10509 30/11/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผคป.ลพบุรี // ผคป.สิงห์บุรี // ผสก.15 // ผคบ.แม่วัง // ผคบ.ชลหารพิจิตร // ผคบ.พลเทพ // ผคบ.ท่ามะกา) 1,432,700 ดาวน์โหลดเอกสาร
10509 30/11/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.มด. // ผส.พญ. // ผส.บค // ผอ.งบ. // ผงช.ผง. 308,400 ดาวน์โหลดเอกสาร
10509 30/11/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผสญ.9) 45,600 ดาวน์โหลดเอกสาร
10506 30/11/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผสก.12) 1,700,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
10475 28/11/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผคป.สมุทรสงคราม // ผคป.สตูล) 4,640,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
10436 28/11/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผคป.สมุทรสงคราม // ผคป.สตูล) 4,640,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
10436 28/11/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.สุโขทัย // ผสก.9 // ผสญ.5 // ฯลฯ) 5,954,320 ดาวน์โหลดเอกสาร
10436 28/11/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 3,590,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
10346 27/11/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผคป.พัทลุง // ผคป.สตูล) 138,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
10346 27/11/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผคบ.ภูเก็ต) 138,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
10346 27/11/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผคบ.ปราณบุรี) 144,900 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
10346 27/11/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผคบ.นครปฐม // ผคบ.แม่กลอง) 276,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
10346 27/11/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผคบ.กระเสียว // ผคบ.เจ้าพระยา // ผคบ.โพธิ์พระยา) 414,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
10346 27/11/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผคบ.รังสิตเหนือ // ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต) 276,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
10346 27/11/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผคป.เพชรบูรณ์ // ผคบ.โคกกระเทียม // ผคบ.เริงราง // ผคบ.ป่าสักใต้) 552,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
10346 27/11/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผคป.ชลบุรี // ผคป.นครนายก // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคป.ระยอง // ผคป.ตราด // ผคบ.ประแสร์) 276,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
10346 27/11/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผคป.บุรีรัมย์ // ผคบ.ลำพระเพลิง // ผคบ.ลำตะคอง // ผคบ.มูลบน-ลำแซะ // ผคบ.ลำปลายมาศ) 289,800 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
10346 27/11/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคบ.หนองหวาย) 276,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
10346 27/11/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผคป.เลย // ผคบ.ห้วยหลวง) 276,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
10346 27/11/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผคบ.แม่วัง) 144,900 ดาวน์โหลดเอกสาร
10346 27/11/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผคบ.แม่แตง // ผคบ.แม่กวงอุดมธารา) 151,829 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
10346 27/11/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผอ.งบ. // ผส.มด. // ผส.สธ. // ผอ.กตน. // ฝบท.ผง. // ผงช.ผง.) 6,645,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
10280 23/11/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผคป.หนองบัวลำภู // ผคป.ชัยภูมิ // ผคป.ตรัง // ผคป.นราธิวาส // ผศรลุ่มน้ำปากพนังฯ // ผคส.17 // ผคบ.ลำปลายมาศ) 151,829 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
10280 23/11/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.พญ. // ผส.สธ. // ผอ.กตน. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 151,829 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
10265 23/11/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผสก.15 // ผคป.เพชรบูรณ์ // ผคบ.นครนายก) 1,221,400 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
10265 22/11/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผอ.งบ. // ผส.บก. // ผงช.ผง.) 399,995 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
10106 13/11/60 80029 โอนขายบิลฯ (ผอ.กพร. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 27,980.50 ดาวน์โหลดเอกสาร
10011 13/11/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.12 // ผสญ.6-7, 12, 16 // ผคบ.พลายชุมพล) 212,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
10011 13/11/60 80029 โอนขายบิลฯ (ผอ.กพร. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 27,980.50 ดาวน์โหลดเอกสาร
9804 07/11/60 612600 โอนขายบิลฯ (ผอ.งบ. // ผส.สธ. // ผอ.ทส. // ผงช.ผง.) 41,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
9732 06/11/60 6026000 โอนขายบิลฯ (ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 8,328,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
9682 03/11/60 80029 โอนขายบิลฯ (ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 39,600 ดาวน์โหลดเอกสาร
9224 31/10/60 6026000 รับรองค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี (ผส.บอ. // ทน.3 บอ.) 1,081.45 ดาวน์โหลดเอกสาร
9472 31/10/60 6026000 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.17 // ฯลฯ) 4,480,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
9386 31/10/60 6026000 โอนขายบิลฯ (ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 6,960,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
9309 30/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.17 // ฯลฯ) 276,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
9309 30/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.16 // ฯลฯ) 460,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
9309 30/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.15 // ฯลฯ) 21,850 ดาวน์โหลดเอกสาร
9309 30/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.14 // ฯลฯ) 437,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
9309 30/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.13 // ฯลฯ) 322,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
9309 30/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.12 // ฯลฯ) 58,650 ดาวน์โหลดเอกสาร
9309 30/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.11 // ฯลฯ) 736,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
9309 30/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.10 // ฯลฯ) 39,100 ดาวน์โหลดเอกสาร
9309 30/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.9 // ฯลฯ) 414,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
9309 30/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.8 // ฯลฯ) 667,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
9309 30/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.7 // ฯลฯ) 828,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
9309 30/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.6 // ฯลฯ) 50,600 ดาวน์โหลดเอกสาร
9309 30/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.5 // ฯลฯ) 1,012,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
9309 30/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.4 // ฯลฯ) 20,700 ดาวน์โหลดเอกสาร
9309 30/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.3 // ฯลฯ) 414,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
9309 30/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.2 // ฯลฯ) 437,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
9309 30/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.1 // ฯลฯ) 460,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
9281 30/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผจจ.1-2, 7-9, 12, 15, 17, 19-20, 22-23, 27, 30, 32, 33, 35) 792,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
9281 30/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผจด.1-4/1 มด., 1-4/2 มด., 1-5/3 มด., 1-4/4 มด.) 820,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
9281 30/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผสญ.4-5, 8, 10 // ผสก.1-16) 748,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
9281 24/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผอ.งบ. // ลนก. // ผส.บก. // ผอ.ปพ. // ผส.พด. // ผอ.กพร. // ผอ.กตน. // ผส.อส. // ผส.บค. // ผส.มด. // ผส.บอ. // ผอ.พก. // ผงช.ผง) 1,550,280 ดาวน์โหลดเอกสาร
9244 24/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.17 // ฯลฯ) 520,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
9244 24/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.16 // ฯลฯ) 572,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
9244 24/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.15 // ฯลฯ) 653,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
9244 24/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.14 // ฯลฯ) 564,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
9244 24/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.13 // ฯลฯ) 1,249,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
9244 24/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.12 // ฯลฯ) 1,202,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
9244 24/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.11 // ฯลฯ) 1,058,400 ดาวน์โหลดเอกสาร
9244 24/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.10 // ฯลฯ) 1,225,400 ดาวน์โหลดเอกสาร
9244 24/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.9 // ฯลฯ) 1,827,600 ดาวน์โหลดเอกสาร
9244 24/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.8 // ฯลฯ) 1,216,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
9244 24/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.7 // ฯลฯ) 653,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
9244 24/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.6 // ฯลฯ) 980,400 ดาวน์โหลดเอกสาร
9244 24/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.5 // ฯลฯ) 1,017,400 ดาวน์โหลดเอกสาร
9244 24/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.4 // ฯลฯ) 487,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
9244 24/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.3 // ฯลฯ) 612,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
9244 24/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.2 // ฯลฯ) 626,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
9244 24/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผส.ชป.1 // ฯลฯ) 575,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
9104 17/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผอ.งบ. // ผส.มด. // ฝบท.ผง. // ผงช.ผง.) 1,758,750 ดาวน์โหลดเอกสาร
9074 17/10/60 6126000 โอนขายบิลฯ (ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผส.มด. // ผส.บค. // ผส.สธ. // ฝบท.ผง. // ผงช.ผง.) 15,794,545 ดาวน์โหลดเอกสาร