เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


กผง

ลงวันที่

รหัสงบประมาณ

รายการ

จำนวน
เงินรวม(บาท)

ดาวน์โหลด

แก้ไขครังที่ 1

แก้ไขครังที่ 2

1253 13/02/62 622600 งบลงทุน (ผอ.กตน. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 412,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1253 13/02/62 622600 งบลงทุน (ผอ.ทส. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 860,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1253 13/02/62 622600 งบลงทุน (ผคป.สกลนคร // ผคบ.กุมภวาปี // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 277,950 ดาวน์โหลดเอกสาร
1201

13/02/62

622600 งบลงทุน (ผส.ชป.9 // ผสญ.6 // ผศร.ภูฟ้า // ผคบ.ชีบน // ผคบ.ลำพระเพลิง // ผคป.สระแก้ว // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 6,114,630 ดาวน์โหลดเอกสาร
1201 12/02/62 622600 งบลงทุน (ผส.คก. // ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 95,799,900 ดาวน์โหลดเอกสาร
1121 07/02/62 622600 งบลงทุน (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 2,316,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
1121 07/02/62 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.14 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,288,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1047 05/02/62 622600 งบลงทุน (ผส.อส. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 2,491,700 ดาวน์โหลดเอกสาร
1047 05/02/62 622600 งบลงทุน (ผคส.1 // ผคบ.พรม-เชิญ // ผคป.มุกดาหาร // ผคป.ภูเก็ต // ผคป.สุราษฏร์ธานี // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,600,030 ดาวน์โหลดเอกสาร
972 04/02/62 622600 งบลงทุน (ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคบ.ปากพนังบน // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 3,381,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
972 04/02/62 622600 งบลงทุน (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 2,572,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
968 04/02/62 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.9 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 2,013,740 ดาวน์โหลดเอกสาร
967 04/02/62 622600 งบลงทุน (ผอ.ทส. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 6,089,370 ดาวน์โหลดเอกสาร
878 31/01/62 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.1 // ผศร.ปากพนัง // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 6,768,340 ดาวน์โหลดเอกสาร
878 30/01/62 622600 งบลงทุน (ผอ.งบ. // ฝบท.ผง. // ผงช.ผง.) 898,158 ดาวน์โหลดเอกสาร
805 29/01/62 622600 งบลงทุน (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,624,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
805 29/01/62 622600 งบลงทุน (ผคบ.ชลหารพิจิตร // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 4,089,400 ดาวน์โหลดเอกสาร
801 29/01/62 622600 งบลงทุน (ผคบ.ท่องทองแดง // ผคบ.มูลบน // ผคบ.ปราณบุรี // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 4,255,540 ดาวน์โหลดเอกสาร
645 23/01/62 622600 งบลงทุน (ผส.คก. // ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 45,496,900 ดาวน์โหลดเอกสาร
645 23/01/62 622600 งบลงทุน (ผสญ.11 // คบ.แม่ลาว // ผคบ.น้ำอูน // ผคบ.ลำแซะ // ผคป.พัทลุง // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 5,330,919 ดาวน์โหลดเอกสาร
635 23/01/62 622600 งบลงทุน (ผคป.กำแพงเพชร // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,185,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
590 22/01/62 622600 งบลงทุน (ผคบ.มูลบน // ผสก.14 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 997,580 ดาวน์โหลดเอกสาร
433 16/01/62 622600 งบลงทุน (ผสญ.10 // ผสก.8 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 540,940 ดาวน์โหลดเอกสาร
345 14/01/62 622600 งบลงทุน (ผคป.นครสวรรค์ // ผคบ.ท่าเซียด // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 5,213,100 ดาวน์โหลดเอกสาร
339 14/01/62 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.2 // ผคป.แพร่ // ผคบ.ชีบน // ผคบ.ลำนางรอง // ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 7,885,650 ดาวน์โหลดเอกสาร
339 14/01/62 622600 งบลงทุน (ผส.พญ. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 159,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
287 14/01/62 622600 งบลงทุน (ผคป.สุรินทร์ // ผคบ.หัวนา // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 3,972,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
282 14/01/62 622600 งบลงทุน (ผคป.นครพนม // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.ระยอง // ผคป.สระแก้ว // ผคบ.พระพิมล // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 9,424,130 ดาวน์โหลดเอกสาร
168 09/01/62 622600 งบลงทุน (ผสก.12 // ผคบ.ผาจุก // ผคป.เลย // ผคบ.น้ำอูน // ผคป.ชัยภูมิ // ผคบ.ลำปลายมาศ // ผคบ.มูลล่าง // ผคบ.บางพลวง // ผคป.ปทุมธานี // ผคบ.กระเสียว // ผคบ.โพธิ์พระยา // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 9,595,678 ดาวน์โหลดเอกสาร
136 08/01/62 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.5 // ผคบ.สุโขทัย // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคป.สุรินทร์ // ผคบ.นครชุม // ผคบ.สามชุก // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,746,006 ดาวน์โหลดเอกสาร
136 08/01/62 622600 งบลงทุน (ผอ.พด. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 223,400 ดาวน์โหลดเอกสาร
85 07/01/62 622600 งบลงทุน (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ฝบท.ผง // ผงช.ผง.) 180,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
62 07/01/62 622600 งบลงทุน (ผคป.อำนาจเจริญ // ผคป.สุรินทร์ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,043,400 ดาวน์โหลดเอกสาร
62 07/01/62 622600 งบลงทุน (ผส.วพ. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 709,410 ดาวน์โหลดเอกสาร
9552 03/01/62 622600 งบลงทุน (ผคป.แพร่ // ผคป.สุโขทัย // ผคบ.ประแสร์ // ผคบ.ขุนด่านปราการชล // ผคป.นนทบุรี // ผคบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย // ผคบ.ดำเนินสะดวก // ผคส.16 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 7,599,540 ดาวน์โหลดเอกสาร
9540 03/01/62 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.4 17 // ผคบ.แม่ลาว // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคป.กระบี่ // ผคบ.โก-ลก // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 2,266,050 ดาวน์โหลดเอกสาร
9534 03/01/62 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.16 // ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา // ผคบ.น้ำก่ำ // ผคบ.ลำพระเพลิง // ผคป.ลพบุรี // ผคบ.สามชุก // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 10,092,550 ดาวน์โหลดเอกสาร
9437 27/12/61 622600 งบลงทุน (ผคป.หนองคาย // ผคบ.รังสิตใต้ // ผคส.13 // ผสญ.5 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 595,400 ดาวน์โหลดเอกสาร
9437 27/12/61 622600 งบลงทุน (ผส.บอ. // ผส.วพ. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 4,637,930 ดาวน์โหลดเอกสาร
9316 25/12/61 622600 งบลงทุน (ผอ.งบ. // ฝบท.ผง. // ผงช.ผง.) 50,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
9350 25/12/61 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.6 // ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ // ผคบ.นเรศวร // ผคบ.ท่าโบสถ์ // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.สามชุก // ผคบ.พระพิมล // ผคป.สมุทรสงคราม // ผคบ.โก-ลก // ผอ.งบ // ผงช.ผง.) 9,781,400 ดาวน์โหลดเอกสาร  
9270 21/12/61 622600 งบลงทุน (ผคบ.แม่แตง // ผคป.ลำพูน // ผคบ.ลำแซะ // ผคบ.นฤบดินทรจินดา // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 4,608,639.97 ดาวน์โหลดเอกสาร
9237 21/12/61 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.15 // ผคบ.แม่กวงอุดมธารา // ผคบ.แม่วัง // ผคบ.น้ำอูน // ผคบ.ชีล่างและเซบายล่าง // ผคป.ยโสธร // ผคป.ชลบุรี // ผคบ.ขุนด่านปราการชล // ผคบ.ชลหารพิจิตร // ผคบ.ชัณสูตร // ผคบ.สองพี่น้อง // ผคบ.นครศรีธรรมราช // ผสก.1 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 9,383,880 ดาวน์โหลดเอกสาร
9237 21/12/61 622600 งบลงทุน (ผส.สธ. // ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,112,646.50 ดาวน์โหลดเอกสาร
9165 20/12/61 622600 งบลงทุน (ผคป.นครนายก // ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 2,341,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
9164 20/12/61 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.10 13 16 // ผคป.อุบลราชธานี // ผคบ.มูลบน // ผคบ.นครหลวง // ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ // ผคป.สงขลา // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 7,058,690 ดาวน์โหลดเอกสาร
9065 13/12/61 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.11 // ผส.ชป.15 // ผคป.สมุทรปราการ // ผคป.เพชรบุรี // ผคบ.มูลบน // ผคบ.ลำนางรอง // ผคบ.ประแสร์ // ผคบ.บรมธาตุ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 3,107,411 ดาวน์โหลดเอกสาร
9065 13/12/61 622600 งบลงทุน (ผอ.พก. // ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 162,426 ดาวน์โหลดเอกสาร
9049 13/12/61 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.12 // ผคป.ตราด // ผคป.กาญจนบุรี // ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ // ผคบ.มโนรมย์ // ผคบ.ท่ามะกา // ผคบ.กำแพงแสน // ผคบ.ท่าเชียด // ผศร.ปากพนัง // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 6,427,250 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
9049 13/12/61 622600 งบลงทุน (ผส.สธ. // ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 7,191,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
8961 11/12/61 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.6 // ผคป.หนองคาย // ผคป.อุบลราชบุรี // ผคป.สระบุรี // ผคบ.นเรศวร // ผคบ.น้ำอูน // ผคบ.หัวนา // ผคบ.นครนายก // ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 6,427,250 ดาวน์โหลดเอกสาร
8961 11/12/61 622600 งบลงทุน (ผส.บค. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 198,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
8922 07/12/61 622600 งบลงทุน งานโครงการฯ (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 3,580,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
8919 07/12/61 622600 งบลงทุน (ผคป.หนองบัวลำภู // ผคบ.แม่ลาว // ผคบ.โคกกะเทียม // ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 634,900 ดาวน์โหลดเอกสาร
8919 07/12/61 622600 งบลงทุน (ผอ.ปพ. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 200,999.50 ดาวน์โหลดเอกสาร
8905 06/12/61 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.7 14 // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผคบ.เพชรบุรี // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 4,449,543 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
8905 06/12/61 622600 งบลงทุน (ลนก. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 604,770 ดาวน์โหลดเอกสาร
8778 04/12/61 622600 งบลงทุน (ผส.บก. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 242,290 ดาวน์โหลดเอกสาร
8778 04/12/61 622600 งบลงทุน (ผคบ.ห้วยหลวง // ผคบ.ห้วยโมง // ผคบ.พลเทพ // ผสญ.13 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 864,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
8773 04/12/61 622600 งบลงทุน งานโครงการฯ (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 12,400,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
8795 03/12/61 622600 งบลงทุน (ผคป.อำนาจเจริญ // ผคป.ระนอง // ผคบ.ช่องแค // ผคบ.น้ำอูน // ผคส.10 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,775,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
8795 03/12/61 622600 งบลงทุน (ผอ.ทส. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 65,450 ดาวน์โหลดเอกสาร
8681 29/11/61 622600 งบลงทุน (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 7,447,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
8683 29/11/61 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.10 // ผคป.ชลบุรี // ผคป.เพชรบุรี // ผคบ.ห้วยหลวง // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,886,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
8683 29/11/61 622600 งบลงทุน (ผส.พญ. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 44,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
8572 27/11/61 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.1 // ผคป.แม่ฮ่องสอน // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผคบ.บางเลน ผสญ.4 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,087,650 ดาวน์โหลดเอกสาร
8496 23/11/61 622600

งบลงทุน (ผส.ชป.15 // ผคป.เพชรบูรณ์ // ผคบ.ลำพระเพลิง // ผคบ.เจ้าพระยา // ผคส.3 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.)

790,230 ดาวน์โหลดเอกสาร
8496 23/11/61 622600 งบลงทุน (ผอ.กตน. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 41,600 ดาวน์โหลดเอกสาร
8447 21/11/61 622600 งบลงทุน (ผคบ.ภาษีเจริญ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 27,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
8442 21/11/61 622600 งบลงทุน (ผคป.นราธิวาส // ผคบ.แม่วัง // ผสญ.12 // ผสก.3 // ผสก.13 // ผสก.15 ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 774,400 ดาวน์โหลดเอกสาร
8403 19/11/61 622600 งบดำเนินงาน (ผคป.สุรินทร์ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 45,600 ดาวน์โหลดเอกสาร
8402 19/11/61 622600 งบลงทุน (ผคป.ลพบุรี // ผคส.2 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 205,300 ดาวน์โหลดเอกสาร
8327 16/11/61 622600 งบลงทุน (ผส.บค. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 9,600 ดาวน์โหลดเอกสาร
8327 16/11/61 622600 งบลงทุน (ผคบ.ป่าสักใต้ // ผคบ.รังสิตเหนือ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 346,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
8321 16/11/61 622600 งบลงทุน (ผคบ.อุบลราชธานี // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 831,030 ดาวน์โหลดเอกสาร
8279 14/11/61 622600 งบดำเนินงาน (ผคบ.ราชบุรีฝั่งขวา // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 48,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
8278 14/11/61 622600 งบดำเนินงาน (ผคบ.คลองหลวงรัชชโลทร // ผคบ.ภาษีเจริญ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,417,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
8123 12/11/61 622600 งบดำเนินงาน (ผคบ.รังสิตใต้ // ผคบ.แม่กลอง // ผคบ.ปัตตานี // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 137,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
8001 02/11/61 622600 งบดำเนินงาน (ผคบ.โดมน้อย // ผจจ.30 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 91,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
7987 05/11/61 622600 งบดำเนินงาน (ผส.ชป.9 // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 192,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
7939 02/11/61 622600 งบดำเนินงาน ( ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 2,514,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
7830 30/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผสญ.11 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคบ.แม่วัง // ผคบ.ท่าบัว // ผคป.หนองบัวลำภู // ผคป.หนองคาย // ผคป.ชัยภูมิ // ผคส.7 // ผคป.มุกดาหาร // ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน // ผคส.11 // ผคบ.เพชรบุรี // ผคส.13 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 600,800 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
7830 30/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผคป.แม่ฮ่องสอน // ผคบ.แม่แฝก-แม่งัด // ผคบ.แม่ลาว // ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา // ผคป.อุดรธานี // ผคป.หนองคาย // ผคป.หนองบัวลำภู // ผคป.สกลนคร // ผคป.บึงกาฬ // ผคบ.น้ำอูน // ผคป.มหาสารคาม // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคป.ขอนแก่น // ผคบ.เสียวใหญ่ // ผคบ.ลำปาว // ผคบ.ชีบน // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 2,523,100 // 126,155 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7830 30/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผคบ.พลเทพ // ผคบ.ท่าโบสถ์ // ผคบ.สามชุก // ผคบ.ชัญสูตร // ผคบ.ผักไห่ // ผคบ.ยางมณี // ผคบ.ยรมธาตุ // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.ดำเนินสะดวก // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผคป.ระยอง // ผคบ.เพชรบุรี // ผคป.สุราษฎ์ธานี // ผคบ.ปากพนังบน // ผคป.ตรัง // ผคบ.ท่าเซียด // // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 2,534,600 // 126,730 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7830 30/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผคป.สุรินทร์ // ผคป.ศรีสะเกษ // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำนางรอง // ผคบ.ลำแซะ // ผคป.ลพบุรี // ผคบ.ช่องแค // ผคบ.มโนรมย์ // ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ // ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ // ผคบ.พระพิมล // ผคบ.รัรงสิตใต้ // ผคบ.ภาษีเจริญ // ผคบ.ชลหารพิจิตร // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 2,357,500 // 117,875 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7869 30/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผคป.อุตรดิตถ์ // ผคป.อุบลราชธานี // ผคบ.มูลบน // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.มูลล่าง // ผคป.ปทุมธานี // ผคส.13 // ผอ.ทส. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 328,800 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7829 30/10/61 622600 งบลงทุน (ผอ.ทส. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,896,500 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7691 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผจด.1-1 มด. // ผจด.2-1 มด. // ผจด.3-1 มด. // ผจด.4-1 มด. // ผจด.1-2 มด. // ผจด.2-2 มด. // ผจด.3-2 มด. // ผจด.4-2 มด. // ผจด.1-3 มด. // ผจด.3-3 มด. // ผจด.5-3 มด. // ผจด.1-4 มด. // ผจด.2-4 มด. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 622,800 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7691 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผส.ชป.2 // ผคป.มหาสารคาม // ผคบ.ลำแซะ // ผคบ.หัวนา // ผคป.จันทบุรี // ผคบ.บางปะกง // ผคป.สมุทรสาคร // ผส.ชป.11 // ผคบ.รังสิตเหนือ // ผส.ชป.14 // ผคป.เพชรบุรี // ผคป.ประจงบคีรีขันธ์ // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.ท่าเซียด // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 928,600 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผสญ.1-10 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 463,200 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7751 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผคป.แม่ฮ่องสอน // ผส.ชป.3 // ผคป.นครสวรรค์ // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.ยมน่าน // ผคบ.นเรศวร // ผคบ.ผาจุก // ผคบ.พลายชุมพล // ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน // ผคส.3 // ผคป.พิจิตร // ผคบ.ดงเศรษฐี // ผคป.อุดรธานี // ผคส.5 // ผคส.6 // ผคบ.หนองหวาย // ผส.ชป.7 // ผคบ.ลำพระเพลิง // ผคบ.มูลกลาง // ผคป.ระนอง // ผคป.ภูเก็ต // ผคป.สุราษฎ์ธานี // ผคบ.ปากพนังบน // ผคส.15 // ผคป.พัทลุง // ผคป.ปัตตานี // ผคป.ยะลา // ผคบ.บางนรา // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,408,800 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผส.ชป.17 // ผคบ.โก-ลก // ผคส.17 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 240,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผส.ชป.16 // ผคป.สตูล // ผคป.ตรัง // ผคป.สงขลา // ผคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์ // ผคส.16 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 381,600 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผส.ชป.15 // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคป.กระบี่ // ผคป.พังงา // ผคบ.ปากพนังล่าง // ผคบ.นครศรีธรรมราช // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 393,600 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผคป.ชุมพร // ผคบ.ปราณบุรี // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 96,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผส.ชป.13 // ผคป.ราชบุรี // ผคป.กาญจนบุรี // ผคป.นครปฐม // ผคป.สมุทรสงคราม // ผคบ.นครปฐม // ผคบ.ดำเนินสะดวก // ผคบ.กำแพงแสน // ผคบ.นครชุม // ผคบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย // ผคบ.ท่ามะกา // ผคบ.พนมทวน // ผคบ.สองพี่น้อง // ผคบ.บางเลน // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 840,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผส.ชป.12 // ผคป.อุทัยธานี // ผคป.ชัยนาท // ผคป.สิงห์บุรี // ผคป.อ่างทอง // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.พลเทพ // ผคบ.ท่าโบสถ์ // ผคบ.สามชุก // ผคบบรมธาตุ // ผคบ.ชัณสูตร // ผคบ.ยางมณี // ผคบ.ผักไห่ // ผคบ.กระเสียว // ผคบ.เจ้าพระยา // ผคบ.โพธิ์พระยา // ผคบ.ดอรเจดีย์ // ผคบ.ทับเสลา // ผคส.12 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,053,600 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผคป.นนทบุรี // ผคป.สมุทรปราการ // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผคบ.พระพิมล // ผคบ.ภาษีเจริญ // ผคบ.ชลหารพิจิตร // ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 333,600 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผส.ชป.10 // ผคป.ลพบุรี // ผคป.เพชรบูรณ์ // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคป.สระบุรี // ผคบ.ช่องแค // ผคบ.โคกกะเทียม // ผคบ.เริงราง // ผคบ.คลองเพียว-เสาไห้ // ผคบ.ป่าสักใต้ // ผคบ.มโนรมย์ // ผคบ.มหาราช // ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ // ผคบ.นครหลวง // ผคบ.บางบาล // ผคส.10 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 637,600 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผคป.ชลบุรี // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคป.นครนายก // ผคป.ระยอง // ผคป.ตราด // ผคป.สระแก้ว // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคบ.ขุนด่านปราการชล // ผคบ.ประแสร์ // ผคบ.นครนายก // ผคบ.บางพลวง // ผคบ.คลองสียัด // ผคบ.คลองหลวงรัชโลทร // ผคบ.นฤบดินทรจินดา // ผคส9 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 708,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผส.ชป.8 // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคบ.ลำตะคอง // ผคบ.ลำนางรอง // ผคบ.ลำปลายมาศ // ผคบ.ทุ่งสัมฤทธ์ ผคส.8 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 508,800 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผคป.ยโสธร // ผคป.นครพนม // ผคป.อำนาจเจริญ // ผคบ.ชีล่างและเซบายล่าง // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 189,600 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผส.ชป.6 // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคบ.เสียวใหญ่ // ผคบ.ลำปาว // ผคบ.ชีบน // ผคบ.พรม-เชิญ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 372,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผส.ชป.5 //ผคป.บึงกาฬ // ผคป.เลย // ผคป.สกลนคร // ผคบ.น้ำอูน // ผคบ.ห้วยหลวง // ผคบ.ห้วยโมง // ผคบ.กุมภวาปี // ผศร.ภูพาน // ผคส.4 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 516,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผส.ชป.4 // ผคป.สุโขทัย // ผคป.แพร่ // ผคป.กำแพงเพชร // ผคป.ตาก // ผคบ.ท่อทองแดง // ผคบ.สุโขทัย // ผคบ.แม่ยม // ผคส.4 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 427,200 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผคป.ลำปาง // ผคป.น่าน // ผคป.พะเยา // ผคป.เชียงราย // ผคบ.แม่ลาว // ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา // ผศร.ภูฟ้า // ผคส.2 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 374,400 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผส.ชป.1 // ผคป.ลำพูน // ผคบ.แม่แตง // ผคบ.แม่กวงอุดมธารา // ผคบ.แม่แฝก-แม่งัด // ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 324,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผสก1-16 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 746,400 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผจจ.1 2 7 8 9 12 15 17 19 20 22 23 27 30 32 33 35 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 792,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผจด.2-3 มด. // ผจด.4-3 มด. // ผจด.3-4 มด. ผจด.4-4 มด. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 184,800 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผบค.1 คก. // ผบค.2 คก. // ผบค.3คก. // ผบค.4 คก. // ผบค.5 คก. // ผบค.6 คก. // ผบค.7 คก. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 330,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
7691 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผส.มด. // ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 326,640 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7751 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผอ.พด. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 144,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1963 25/10/61 622600 งบดำเนินงาน (ผส.ชป.7 // ผคป.อุบลราชธานี // ผคป.ยโสธร // ผคป.มุกดาหาร // ผคป.นครพนม // ผคป.อำนาจเจริญ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 163,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1963 25/10/61 622600 งบดำเนินงาน (ผส.ชป.6 // ผคป.ขอนแก่น // ผคป.มหาสารคาม // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคบ.หนองหวาย // ผคบ.เสียวใหญ่ // ผคบ.ลำปาว // ผคบ.ชีบน // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 413,500 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1963 25/10/61 622600 งบดำเนินงาน (ผส.ชป.5 // ผคป.อุดรธานี // ผคป.บึงกาฬ // ผคป.เลย // ผคป.สกลนคร // ผคป.หนองบังลำภู // ผคป.หนองคาย // ผคบ.น้ำอูน // ผคบ.ห้วยหลวง // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 334,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1963 24/10/61 622600 งบดำเนินงาน (ผส.ชป.11 // ผคบ.พระพิมล // ผคบ.ภาษีเจริญ // ผคบ.รังสิตเหนือ // ผคบ.รังสิตใต้ // ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต // ผคบ.ชลหารพิจิตร // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 368,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1963 25/10/61 622600 งบดำเนินงาน (ผส.ชป.10 // ผคป.ลพบุรี // ผคป.เพชรบูรณ์ // ผคบ.ช่องแค // ผคบ.โคกกระเทียม // ผคบ.เริงนาง // ผคบ.ป่าสักใต้ // ผคบ.คลองเพียว-เสาไห้ // ผคบ.มโนรมย์ // ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 602,160 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1963 25/10/61 622600 งบดำเนินงาน (ผส.ชป.9 // ผคป.ชลบุรี // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคป.นครนายก // ผคป.ระยอง // ผคป.ตราด // ผคป.สระแก้ว // ผคบ.ประแสร์ // ผคบ.ขุนด่านปราการชล // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,129,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1963 25/10/61 622600 งบดำเนินงาน (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคป.สุรินทร์ // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคบ.ลำพระเพลิง // ผคบ.ลำตะคอง // ผคบ.ลำนางรอง // ผคบ.ลำแซะ // ผคบ.มูลบน // ผคบ.ลำปลายมาศ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 588,400 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1963 25/10/61 622600 งบดำเนินงาน (ผส.ชป.4 // ผคป.แพร่ // ผคป.สุโขทัย // ผคบ.ท่อทองแดง // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 97,200 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1963 25/10/61 622600 งบดำเนินงาน (ผส.ชป.3 // ผคป.นครสวรรค์ // ผคบ.นเรศวร // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 192,700 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1963 25/10/61 622600 งบดำเนินงาน (ผส.ชป.2 // ผคบ.แม่ลาว // ผคบ.แม่วัง // ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 160,900 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1963 25/10/61 622600 งบดำเนินงาน (ผส.ชป.1 // ผคป.แม่ฮ่องสอน // ผคบ.แม่แตง // ผคบ.แม่กวงอุดมธารา // ผคบ.แม่แฝก-แม่งัด // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 183,600 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1963 24/10/61 622600 งบดำเนินงาน (ผส.ชป.17 // ผคบ.โก-ลก // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 40,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1963 24/10/61 622600 งบดำเนินงาน (ผส.ชป.16 // ผคป.พัทลุง // ผคป.สตูล // ผคป.ตรัง // ผคบ.ท่าเขียด // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 161,350 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1963 24/10/61 622600 งบดำเนินงาน (ผส.ชป.15 // ผคป.ภูเก็ต // ผคป.สุราษฎ์ธานี // ผคบ.ปากพนังบน // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 159,600 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1963 24/10/61 622600 งบดำเนินงาน (ผส.ชป.14 // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผคป.ระนอง // ผคบ.เพชรบุรี // ผคบ.ปราณบุรี // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 231,650 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1963 24/10/61 622600 งบดำเนินงาน (ผส.ชป.13 // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.แม่กลอง // ผคบ.นครปฐม // ผคบ.ดำเนินสะดวก // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 480,400 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1963 24/10/61 622600 งบดำเนินงาน (ผส.ชป.12 //ผคบ.พลเทพ // ผคบ.ท่าโบสถ์ // ผคบ.สามชุก // ผคบ.บรมธาตุ // ผคบ.ชัณสูตร // ผคบ.ยางมณี // ผคบ.ผักไห่ // ผคบ.กระเสียว // ผคบ.เจ้าพระยา // ผคบ.โพธิ์พระยา // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 383,200 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7613 22/10/61 622600 งบลงทุน (ผคป.ชลบุรี // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 3,462,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7606 22/10/61 622600 งบดำเนินงาน (ผส.ชป.17 // ผคบ.โกลก // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 63,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7581 19/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผส.ชป.17 // ผคบ.โกลก // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 308,200 // 15,410 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7581 19/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผส.ชป.16 //ผคป.พัทลุง // ผคป.สตูล // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 485,300 // 24,265 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7581 19/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผส.ชป.15 //ผคป.ภูเก็ต // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 319,700 // 15,985 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7581 19/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผส.ชป.14 // ผคบ.ปราณบุรี // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 319,700 // 15,985 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7581 19/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผส.ชป.13 // ผคบ.นครปฐม // ผคบ.แม่กลอง // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 485,300 // 24,265 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7581 19/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผส.ชป.12 // ผคบ.กระเสียว // ผคบ.เจ้าพระยา // ผคบ.โพธิ์พระยา // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 650,900 // 32,545 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7581 19/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผส.ชป.11 // ผคบ.รังสิตเหนือ // ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 485,300 // 24,265 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7581 19/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผส.ชป.10 // ผคป.เพชรบูรณ์ // ผคบ.โคกกะเทียม // ผคบ.เริงราง // ผคบ.ป่าสักใต้ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 816,500 // 40,825 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7581 19/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผส.ชป.9 // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคป.สระแก้ว // ผคป.ชลบุรี // ผคป.นครนายก // ผคป.ระยอง // ผคป.ตราด // ผคบ.ขุนด่านปราการชล // ผคบ.ประแสร์ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,444,400 // 72,220 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7581 19/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผส.ชป.8 // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคบ.ลำพระเพลิง // ผคบ.ลำตะคอง // ผคบ.มูลบน // ผคบ.ลำปลายมาศ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 982,100 // 49,105 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7581 19/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผส.ชป.7 // ผคป.อุบลราชธานี // ผคป.ยโสธร // ผคป.มุกดาหาร // ผคป.นครพนม // ผคป.อำนาจเจริญ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง) 924,600 // 46,230 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7581 19/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผส.ชป.6 // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคบ.หนองหวาย // ผอ.งบ. // ผงช.ผง) 485,300 // 24,265 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7581 19/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผส.ชป.5 // ผคป.เลย // ผคบ.ห้วยหลวง // ผอ.งบ. // ผงช.ผง) 485,300 // 24,265 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7581 19/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผส.ชป.4 // ผคป.แพร่ // ผคป.สุโขทัย // ผคบ.ท่อทองแดง // ผอ.งบ. // ผงช.ผง) 616,400 // 30,620 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7581 19/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผส.ชป.3 // ผคป.นครสวรรค์ // ผคบ.นเรศวร // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 462,300 // 23,115 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7581 19/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผส.ชป.2 // ผคบ.แม่วัง // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 319,700 // 15,985 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7581 19/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผส.ชป.1 // ผคบ.แม่แตง // ผคบ.แม่กวง // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 485,300 // 24,265 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7613 19/10/61 622600 งบดำเนินงาน, งบลงทุน (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,149,942 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 19/10/61 622600 งบดำเนินงาน (ลนก. // ผส.บก. // ผส.บค. // ผส.สธ. // ผส.คก. // ผอ.พก. // ผอ.ปพ. // ผอ.กพร. // ผอ.กตน. // ผอ.งบ. // ผบท.ผง. // ผงช.ผง.) 1,901,280 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7581 18/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผส.มด. // ผส.สธ. // ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ฝบท.ผง. ผงช.ผง.) 22,479,861 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร