แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


ใบจัดสรรงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
>> แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ครั้งที่ 0001 เลขที่เอกสาร 1000001791)
>> แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ครั้งที่ 0003 เลขที่เอกสาร 1000002076)

นร 0718/23123 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในลักษณะบูรณาการ
>> แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สงป. 302)
----> แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สงป. 302/1)

กผง

ลงวันที่

โอนครั้งที่

รหัสบัญชีผลผลิต/โครงการ

รายการ

จำนวนเงิน

ดาวน์โหลด

แก้ไขครั้งที่ 1

แก้ไขครั้งที่ 2

1642 27/09/61 3074 38084 ค่าซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผส.ชป.17 // ผคป.ปัตตานี // ผคบ.ปัตตานี // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1615 28/09/61 3053 38084 ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงฯ (ผส.ชป.4 // ผส.ชป.15 // ผคป.แพร่ // ผคป.พังงา // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1589 26/09/61 3031 38084 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ (ผอ.สช. // ผส.ชป.2 // ผคป.พะเยา // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1562 25/09/61 3008 38084 ค่าเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีษะเกษ // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1516 24/09/61 2975 38084 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ (ผอ.สช. // ผส.ชป.3 // ผคป.พิจิตร // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1514 24/09/61 2974 38084 ค่าเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก อ่างเก็บน้ำบ้านโศกขามป้อม (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีษะเกษ // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1513 24/09/61 2973 38084 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาฯ โครงการส่งเสริมงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผส.ชป.1 // ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1512 21/09/61 2972 38084 โครงการส่งเสริมงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผส.ชป.5 // ผศร.ภูพาน // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1501 21/09/61 2966 38084 โครงการส่งเสริมงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผส.ชป.15-16 // ผคป.ภูเก็ต // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1497 21/09/61 2962 38084 ค่าซ่อทแซมฯ (ผส.ชป.13 // ผคป.ราชบุรี // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1449 18/09/61 2920 38084 โครงการส่งเสริมงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผส.ชป.2 // ผคป.น่าน // ผคศ.ภูฟ้า // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1443 18/09/61 2915 38084 โครงการส่งเสริมงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผส.ชป.1 // ผส.ชป.13 // ผคป.เชียงใหม่ // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1412 17/09/61 2889 38084 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร (ผอ.สช. // ผส.ชป.3 // ผส.ชป.17 // ผคป.พิจิตร // ผคป.ยะลา // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1403 17/09/61 2880 38084 ค่าปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยหินฝน ปรับปรุงพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (ผส.ชป.1 // ผส.ชป.11 // ผคป.ลำพูน // ผคป.สมุทรปราการ // ผคบ.ชลหารพิจิตร // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1336 11/09/61 2847 38084 โครงการส่งเสริมงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1280 07/09/61 2800 38084 โครงการส่งเสริมงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผส.ชป.7-8 // ผส.ชป.11 // ผคป.อุบลราชธานี // ผคบ.โดมน้อย // ผคป.ปทุมธานี // ผคส.ชป.11 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1279 07/09/61 2799 38084 โครงการส่งเสริมงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1250 06/09/61 2777 38084 ค่าซ่อมแซมฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.สุรินทร์ // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1217 04/09/61 2758 38084 โครงการส่งเสริมงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1201 05/09/61 2749 38084 โครงการส่งเสริมงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผส.ชป. 2 // ผส.ชป.16 // ผคป.แพร่ // ผคป.ตรัง // ผคป.สงขลา // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1193 04/09/61 2741 38084 ค่าซ่อมแซมฯ (ผส.ชป.2 // ผส.ชป.13 // ผคป.ลำปาง // ผคป.เชียงราย // ผอ.กตน.) 2,195,473.14 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1146 30/08/61 2705 38084 ค่าใช้จ่ายพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำฯ (ผอ.สช. // ผส.ชป.7 // ผส.ชป.8 // ผคป.ยโสธร // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.สุรินทร์ // ผอ.กตน.) 248,400 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1140 30/08/61 2701 38084 ค่าปรับปรุงถนนฯ (ผส.ชป.9 // ผคป.สระแก้ว // ผอ.กตน.) 47,657.17 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1106 27/08/61 2682 38084 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสด (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1083 24/08/61 2665 38084 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ (ผส.ชป.17 // ผคป.นราธิวาส // ผคส.17 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1035 21/08/61 2637 38084 ค่าปรับปรุงฯ (ผส.ชป.1 // ผคป.แม่ฮ่องสอน // ผอ.กตน.) โอนกลับ 2,736,839.19 ดาวน์โหลดเอกสาร  
948 15/08/61 2586 38084 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ (ผส.ชป.1 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
923 14/08/61 2565 38084

โครงการส่งเสริมงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผส.พญ. // ผส.อส. // ผส.บก. // ผส.ชป.4 // ผส.ชป.6 // ผส.ชป.8 // ผส.ชป.13 // ผอ.พก. // ผสก.3 // ผสก.15 // ผคป.สุโขทัย // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำตะคอง // ผคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ // ผคป.สมุทรปราการ // ผคป.กาญจนบุรี // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
908 15/08/61 2556 38084 ค่าซ่อมแซมเขื่อนดินฯ (ผส.ชป.9 // ผคป.ปราจีนบุรี // ผอ.กตน.) 902,144 ดาวน์โหลดเอกสาร  
           
908 15/08/61 2556 38084 ค่าซ่อมแซมเขื่อนดินฯ (ผส.ชป.9 // ผคป.ปราจีนบุรี // ผอ.กตน.) 902,144 ดาวน์โหลดเอกสาร
907 15/08/61 2555 38084 ค่าซ่อมแซมฯ (ผส.ชป.1 // ผคป.แม่ฮ่องสอน // ผอ.กตน.) โอนกลับ 201,927.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
858 08/08/61 2517 38084 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผส.ชป.8 // ผคป.สุรินทร์ // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
821 07/08/61 2505 38084 ค่าซ่อมแซมฯ, ค่าปรับปรุงฯ (ผส.ชป.16 ผคป.ตรัง // ผคป.สตูล // ผคป.สงขลา // ผอ.กตน.) โอนกลับ 6,607,583.79 ดาวน์โหลดเอกสาร
814 06/08/61 2498 38084 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.วพ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ 58,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
735 26/07/61 2455 38084 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (ผส.ชป.11 // ผคป.สมุทรสาคร // ผคบ.ชลหารพิจิตร // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
692 23/07/61 2432 38084 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผส.ชป.16 // ผคป.สงขลา // ผอ.กตน.) 5,050,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
680 23/07/61 2423 38084 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ (ผส.ชป.2 // ลนก. // ผอ.งบ. // ผคป.พะเยา // ผคบ.แม่ลาว // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
651 19/07/61 2406 38084 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผส.ชป.1 // ผส.ชป.8 // ผส.ชป.11 // ผส.ชป.13 // ผคป.นครราชสีมา // ผคส.ชป.8 // ผคป.ปทุมธานี // ผคส.ชป.11 // ผคป.นครปฐม // ผคป.ราชบุรี // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
650 19/07/61 2405 38084 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำชลประทาน (ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
649 20/07/61 2404 38084 ค่าขุดลอกหน้าฝายคลองเกฯ (ผส.ชป.15 // ผคส.15 // ผอ.กตน.) โอนกลับ 636 ดาวน์โหลดเอกสาร  
628 18/07/61 2389 38084 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผส.ชป.2 // ผคป.น่าน // ผคศ.ภูฟ้า // ผอ.กตน.) 500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
606 17/07/61 2371 38084 ขุดสระโครงการพัฒนาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.9 // ผคป.ระยอง // ผอ.กตน.) โอนกลับ 129,140.70 ดาวน์โหลดเอกสาร  
587 17/07/61 2358 38084 ซ่อมแซมโครงการชลประทานฯ (ผส.ชป.9 // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผอ.กตน.) โอนกลับ 345.99 ดาวน์โหลดเอกสาร  
586 17/07/61 2357 38084 ฝายบ้านรักชาติพร้อมระบบส่งน้ำฯ (ผส.ชป.3 // ผคป.พิษณุโลก // ผอ.กตน.) โอนกลับ 2,564,500 ดาวน์โหลดเอกสาร  
565 13/07/61 2346 38084 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีสะเกษ // ผอ.กตน.) โอนกลับ 2,522,157.31 ดาวน์โหลดเอกสาร  
562 13/07/61 2343 38084 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีสะเกษ // ผอ.กตน.) 2,523,550 ดาวน์โหลดเอกสาร  
537 10/07/61 2320 38084 ระบบส่งน้ำฝายทดน้อบ้านหนองรีฯ (ผส.ชป.13 // ผอ.กตน.) โอนกลับ 40,765 ดาวน์โหลดเอกสาร  
528 10/07/61 2311 38084 งานปรับปรุงอาคารฯ (ผส.ชป.5 // ผคป.สกลนคร // ผศร.ภูพาน // ผอ.กตน.) โอนกลับ 22,184 ดาวน์โหลดเอกสาร  
523 09/07/61 2308 38084 ค่าซ่อมแซมระบบส่งน้ำฯ (ผส.ชป.16 // ผคป.สตูล // ผอ.กตน.) โอนกลับ 2,503 ดาวน์โหลดเอกสาร  
472 03/07/61 2277 38084 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำฯ (ผอ.สช. // ผคป.พังงา // ผอ.กตน.) โอนกลับ 2,300 ดาวน์โหลดเอกสาร  
449 03/07/61 2261 38084 ค่าซ่อมแซมฯ (ผส.ชป.2 // ผคป.พะเยา // ผอ.กตน.) โอนกลับ 108,617.54 ดาวน์โหลดเอกสาร  
429 29/06/61 2249 38084 เพิ่มประสิทธิถาพการเก็บกักฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.สรีสะเกษ // ผอ.กตน.) 6,282,196 ดาวน์โหลดเอกสาร
427 22/06/61 2247 38084 เพิ่มประสิทธิถาพการเก็บกักฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.สรีสะเกษ // ผอ.กตน.) 17,690,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
412 22/06/61 2236 38084 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ (ผส.ชป.5 // ผคป.หนองคาย// ผอ.กตน.) 48,180 ดาวน์โหลดเอกสาร  
405 22/06/61 2230 38084 ปรับปรุงระบบส่งน้ำฯ, ฝายพร้อมระบบส่งน้ำฯ (ผส.ชป.9 // ผคป.สระแก้ว // ผอ.กตน.) โอนกลับ 5,001,600 ดาวน์โหลดเอกสาร
402 22/06/61 2227 38084 ซ่อมแซมคันคลองฯ, ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฯ, อาคารอัดน้ำฯ (ผส.ชป.9 // ผคป.สระแก้ว // ผอ.กตน.) โอนกลับ 4,354,767.98 ดาวน์โหลดเอกสาร  
376 19/06/61 2216 38084 ปรับปรุงโรงจอดรถพระที่นั่งบริเวณอาคารข้าราชบริพาร (ผส.ชป.6 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
371 19/06/61 2211 38084 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองนางจีน, คลองทวีวัฒนา, ซ่อมแซมอาคารสิริพัฒนากร (ผส.ชป.1 // ผส.ชป.11 // ผคป.นนทบุรี // ผคป.ปทุมธานี // ผคส.11 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
370 19/06/61 2210 38084 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองนางจีน, คลองทวีวัฒนา, ซ่อมแซมอาคารสิริพัฒนากร (ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
342 15/06/61 2188 38084 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำฯ (ผอ.สช. // ผส.ชป.3 // ผส.ชป.4 // ผคป.พิษณุโลก // ผคป.ตาก // ผอ.กตน.) 289,800 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
325 13/06/61 2178 38084 ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นงบดำเนินงานและการบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่ (ผส.ชป.9 // ผคป.สระแก้ว // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
322 14/06/61 2175 38084 ระบบส่งน้ำฝายคลองตางิฯ (ผส.ชป.14 // ผคป.ชุมพร // ผคส.14 // ผอ.กตน.) โอนกลับ 1,515,891.78 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1594 11/06/61 2169 38084 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1582 11/06/61 2157 38084 ค่าขุดลอกตะกอนดินฯ, ค่าปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฯ (ผส.ชป.15 // ผคป.สุราษฎร์ธานี // ผอ.กตน.) 845,842.49 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1517 04/06/61 2093 38084 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผส.คบ. ผส.อส. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1510 04/06/61 2086 38084 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบส่งน้ำ (ผส.ชป.13 // ผคป.ราชบุรี // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1506 04/06/61 2082 38084 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำฯ (ผส.ชป.1 // ผคป.ลำพูน // ผอ.กตน.) โอนกลับ 100,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1504 01/06/61 2080 38084 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ (ผส.บค. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1501 01/06/61 2077 38084 งานก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ฯ (ผส.ชป.5 // ผคป.สกลนคร // ผศร.ภูพาน // ผอ.กตน.) โอนกลับ 439,350 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1485 30/05/61 2063 38084 ค่าใช้จ่ายในส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ผส.ชป.10 // ผส.ชป.14 // ผคบ.เพชรบูรณ์ // ผคบ.ชุมพร // ผอ.กตน.)

4,400,000

ดาวน์โหลดเอกสาร  
1475 30/05/61 2053 38084, 49001 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ (ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1467 28/05/61 2045 38084 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำฯ (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผอ.กตน.) 78,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1466 28/05/61 2044 38084 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำฯ (ผอ.สช. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ 78,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1428 24/05/61 2006 38084 ค่าซ่อมแซมทำนบดินฯ (ผส.ชป.6 // ผคป.ขอนแก่น // ผอ.กตน.) โอนกลับ 235.20 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1396 22/05/61 1978 38084 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำฯ (ผคป.เชียงใหม่ // ผคป.ลำปาง // ผคป.น่าน // ผคป.เชียงราย // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผคป.อุดรธานี // ผคป.เลย // ผคป.บึงกาฬ // ผคป.สกลนคร // ผคป.ขอนแก่น // ผคป.มหาสารคาม // ผคป.อำนาจเจริญ // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคป.ศรีสะเกษ // ผคป.สระบุรี // ผคป.นครปฐม // ผคป.กระบี่ // ผคป.พังงา // ผคป.พัทลุง // ผคป.นราธิวาศ // ผอ.กตน.) 3,312,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1353 15/05/61 1937 38084 ค่าซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำฯ (ผส.ชป.9 // ผคป.ตราด // ผอ.กตน.) โอนกลับ 3,294.35 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1351 11/05/61 1935 38084 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุฯ (ผอ.พก.//ผสก.15// ผอ.กตน.) 31,573 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1339 10/05/61 1923 38084 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุฯ (ผส.ชป.8//ผคป.สุรินทร์//ผอ.กตน.) 2,527,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1325 08/05/61 1913 38084 ค่าซ่อมแซมโครงการชลประทานฯ (ผส.ชป.12 // ผคป.อ่างทอง // ผคป.สุพรรณบุรี // ผอ.กตน.) โอนกลับ 1,081.20 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1313 07/05/61 1901 38084 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุฯ (ผส.ชป.5//ผคป.สกลนคร//ผศร.ภูพาน//ผอ.กตน.) 1,250,600 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1309 07/05/61 1897 38084 งานก่อสร้างฯ, งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฯ, งานบูรณะฯ (ผส.ชป.5 // ผคป.สกลนคร // ผศร.ภูพาน //ผอ.กตน.) โอนกลับ 2,081,188.62 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1308 07/05/61 1896 38084 ค่าซ่อมแซมเครื่องกว้านฯ, ค่าขุดลอกคลองส่งน้ำฯ (ผส.ชป.4 // ผคป.สุโขทัย // ผคป.กำแพงเพชร // ผคบ.ท่อทองแดง // ผอ.กตน.) โอนกลับ 991,004 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1307 07/05/61 1895 38084 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีสะเกษ // ผอ.กตน.) 2,129,951 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1287 04/05/61 1875 38084 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุฯ (ผส.ชป.12//ผอ.กตน.) โอนกลับ 61,744 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1284 04/05/61 1872 38084 ค่าซ่อมแซมฯ (ผส.ชป.15 // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผอ.กตน.) โอนกลับ 30,227.71 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1283 04/05/61 1871 38084 ค่าซ่อมแซมฯ, ค่าปรับปรุงฯ, อาคารบังคับน้ำฯ (ผส.ชป.1 // ผคป.ลำพูน // ผคป.แม่ฮ่องสอน // ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ // ผอ.กตน.) โอนกลับ 7,178,415.17 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1276 04/05/61 1864 38084 ค่าใช้จ่ายโครงการฝายต้นน้ำบ้านใหม่ฯ (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 48,354,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1274 04/05/61 1862 38084 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำฯ (ผส.ชป.4 // ผคป.สุโขทัย // ผอ.กตน.) โอนกลับ 280 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1249 03/05/61 1836 38084 ค่าซ่อมแซมฯ (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผอ.กตน.) โอนกลับ 34,393.69 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1213 30/04/61 1805 38084 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุฯ (ผส.วพ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 130,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1211 01/05/61 1803 38084 ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าฯ (ผส.ชป.10 // ผคป.เพชรบูรณ์ // ผอ.กตน.) โอนกลับ 529.95 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1210 01/05/61 1802 38084 ค่าซ่อมแซมฯ, ค่าปรับปรุงฯ (ผส.ชป.15 // ผคบ.ปากพนังล่าง // ผอ.กตน.) โอนกลับ 2,911,481.62 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1194 26/04/61 1786 38084 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุฯ (ผส.ชป.1//ผอ.กตน.) 200,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1188 26/04/61 1781 38084 ค่าซ่อมแซมท่อส่งน้ำฯ (ผส.ชป.2 // ผคป.พะเยา // ผอ.กตน.) โอนกลับ 98,689.59 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1162 26/04/61 1761 38084 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุฯ (ผส.อส.//ลนก.//ผอ.งบ.//ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1148 24/04/61 1747 38084 ค่าซ่อมแซมฯ (ผส.ชป.17 // ผคป.นราธิวาส // ผอ.กตน.) โอนกลับ 126,762 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1135 23/04/61 1740 38084 ค่าเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักฯ (ผส.ชป.9 // ผคป.จันทบุรี // ผอ.กตน.) โอนกลับ 26,190,119 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1087 11/04/61 1705 38084 ค่าซ่อมแซมโครงการชลประทานฯ (ผส.ชป.9 // ผคป.จันทบุรี // ผอ.กตน.) โอนกลับ 85 ดาวน์โหลดเอกสาร
1076 09/04/61 1695 38084 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผส.ชป.2 // ผคป.ลำปาง // ผคบ.แม่ลาว // ผอ.กตน.) 10,405 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1069 10/04/61 1688 38084 ระบบส่งน้ำฝายคลองเกฯ (ผส.ชป.15 // ผคส.15 // ผอ.กตน.) โอนกลับ 3,434,410.50 ดาวน์โหลดเอกสาร
1029 05/04/61 1659 38084 ค่าซ่อมแซมโครงการชลประทานฯ (ผส.ชป.10 // ผคป.ลพบุรี // ผอ.กตน.) โอนกลับ 15,285.95 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
983 03/04/61 1619 38084 ค่าซ่อมแซมตอม่อรับท่อส่งน้ำฯ (ผส.ชป.15 // ผคป.พังงา // ผอ.กตน.) โอนกลับ 187,600 ดาวน์โหลดเอกสาร
968 30/03/61 1604 38084 ค่าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำฯ (ผส.ชป.2 // ผคป.เชียงราย // ผอ.กตน.) โอนกลับ 4,379,875 ดาวน์โหลดเอกสาร  
967 30/03/61 1603 38084 ค่าขุดลอกสระเก็บน้ำฯ (ผส.ชป.9 // ผคป.ระยอง // ผอ.กตน.) โอนกลับ 789,440 ดาวน์โหลดเอกสาร
952 29/03/61 1593 38084 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุฯ (ผส.อส. // ลนก. // ผอ.งบ. // ผส.ชป.11 // ผอ.กตน.) 849,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
899 28/03/61 1550 38084 ค่าปรับปรุงคลองส่งน้ำ, ระบบท่อส่งน้ำฯ (ผส.ชป.4 // ผคป.แพร่ // ผอ.กตน.) โอนกลับ 4,231020.53 ดาวน์โหลดเอกสาร
855 26/03/61 1511 38084 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผส.ชป.1,5,13,17 // ผคป.อุดรธานี // ผคบ.ห้วยหลวง // ผคป.ราชบุรี // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
853 23/03/61 1509 38084,49001 ปรับแผนพื้นฐานด้านการจัดการน้ำฯ,ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานฯ (ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
828 22/03/61 1484 38084 ค่าซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองฯ (ผส.ชป.7 // ผคป.ยโสธร // ผอ.กตน.) โอนกลับ 12,590 ดาวน์โหลดเอกสาร  
813 21/03/61 1469 38084 ค่างานบูรณะอาคารอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ฯ (ผส.ชป.5 // ผศร.ภูพาน // ผอ.กตน.) 820,086 ดาวน์โหลดเอกสาร
812 21/03/61 1468 38084 ค่างานบูรณะอาคารอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ฯ (ผส.ชป.5 // ผศร.ภูพาน // ผอ.กตน.) โอนกลับ 1,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
777 20/03/61 1452 38084 ค่าซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำบ้านโนนสง่าฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผอ.กตน.) โอนกลับ 1474.35 ดาวน์โหลดเอกสาร
757 19/03/61 1433 38084 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบดำเนินงาน (ผอ.ปพ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 1,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
741 16/03/61 1420 38084 ค่าปรับปรุงโครงการจัดหาน้ำฯ (ผส.ชป.14 // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผอ.กตน.) 4,774,084 ดาวน์โหลดเอกสาร
739 16/03/61 1418 38084 ค่าฝายพร้อมระบบกระจายน้ำฯ (ผส.ชป.4 // ผคป.ตาก / /ผอ.กตน.) โอนกลับ 15,319,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
728 16/03/61 1407 38084 ค่าปรับปรุงโครงการทำนบดินบางหินฯ (ผส.ชป.15 // ผคป.สุราษฏร์ธานี // ผอ.กตน.) 125,900 ดาวน์โหลดเอกสาร
727 15/03/61 1406 38084 ค่าปรับปรุงโครงการทำนบดินบางหินฯ (ผส.ชป.15 // ผอ.กตน.) โอนกลับ 125,900 ดาวน์โหลดเอกสาร
697 12/03/61 1381 38084 ค่าปรับปรุงโครงการทำนบดินบางหินฯ (ผส.ชป.15 // ผคป.สุราษฏร์ธานี // ผอ.กตน.) 14,414,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
672 08/03/61 1361 38084 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบดำเนินงาน (ปรับแผน) (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

200,000

 

ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
595 05/03/61 1308 38084 ค่าระบบส่งน้ำอาคารบังคับน้ำบาโงโต๊ะอาลีฯ (ผส.ชป.17 // ผคป.ยะลา // ผอ.กตน.) 11,761,578 ดาวน์โหลดเอกสาร
568 28/02/61 1290 38084 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบดำเนินงาน (ปรับแผน) (ผส.ชป.12 // ผอ.กตน.)

176,890

 

ดาวน์โหลดเอกสาร  
539 28/02/61 1261 38084 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานฯ (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผอ.กตน.) โอนกลับ 6,706,213.36 ดาวน์โหลดเอกสาร
529 26/02/61 1251 38084 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบดำเนินงาน (ปรับแผน) (ผส.ชป.15,17 // ผคป.นราธิวาส // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผอ.ปพ. // ผศร.ปากพนังฯ // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
484 23/02/61 1229 38084 ค่าซ่อมแซมโครงการชลประทานฯ (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผอ.กตน.) 3,090,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
445 21/02/61 1194 38084 ค่าปรับปรุงเพื่อเพิ่มความจุเก็บกักแก้มลิงหนองตะพองฯ (ผส.ชป.9 // ผคป.จันทบุรี // ผอ.กตน.) โอนกลับ 58,562.54 ดาวน์โหลดเอกสาร
435 20/02/61 1184 38084 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ปรับแผน) (ผส.ชป.2//ผคป.น่าน//ผคศ.ภูฟ้าพัฒนา//ผอ.กตน.) 1,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
434 20/02/61 1183 38084 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ปรับแผน) (ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
403 20/02/61 1156 38084 ค่าปรับปรุงเพื่อเพิ่มความจุเก็บกักแก้มลิงหนองตะพองฯ (ผส.ชป.9 // ผคป.จันทบุรี // ผอ.กตน.) 22,404,806 ดาวน์โหลดเอกสาร
383 16/02/61 1138 38084 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ปรับแผน) (ผส.ชป.1 // //ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
372 16/02/61 1127 38084 ค่าปรับปรุงทำนบดินฯ (ผส.ชป.16 // ผคป.พัทลุง // ผอ.กตน.) โอนกลับ 511,266.67 ดาวน์โหลดเอกสาร
371 16/02/61 1126 38084 ค่าซ่อมแซม, ค่าขุดลอกตะกอนดินฯ (ผส.ชป.15 // ผคป.สุราษฎร์ธานี / /ผอ.กตน.) โอนกลับ 1,436,.08 ดาวน์โหลดเอกสาร  
370 16/02/61 1125 38084 ค่าซ่อมแซมโครงการชลประทานฯ (ผส.ชป.17 // ผคป.นราธิวาส // ผอ.กตน.) 2,049,895 ดาวน์โหลดเอกสาร
360 14/02/61 1119 38084 ค่าอาคารบังคับน้ำและค่าปรับปรุงระบบส่งน้ำฯ (ผส.ชป.1 // ผคป.แม่ฮ่องสอน // ผอ.กตน.) โอนกลับ 9,172,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
344 09/02/61 1105 38084 ค่าปรับปรุงถนนเชื่อมต่อสะพานฯ (ปรับแผน) (ผส.ชป.9 // ผคป.สระแก้ว // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
341 12/02/61 1102 38084 ค่าระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปล้องฯ (ผส.ชป.2 // ผคป.เชียงราย // ผอ.กตน.) โอนกลับ 4,200,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
337 12/02/61 1098 38084 ค่าปรับปรุงระบบส่งน้ำฯ (ผส.ชป.16 // ผคป.พัทลุง // ผอ.กตน.) 4,333,301 ดาวน์โหลดเอกสาร
315 08/02/61 1077 38084 ค่าซ่อมแซมคันดินและอาคารฯ (ผส.ชป.7 // ผคป.สกลนคร // ผคป.นครพนม // ผคบ.น้ำก่ำ // ผอ.กตน.) โอนกลับ 23,576.65 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
301 08/02/61 1073 38084 อ่างเก็บน้ำห้วยด่าน, ห้วยเรือฯ (ผส.ชป.5 // ผคป.สกลนคร//ผศร.ภูพาน // ผอ.กตน.) โอนกลับ 1,208,472 ดาวน์โหลดเอกสาร
296 06/02/61 1068 38084 ค่าตอบแทนฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.สุรินทร์ // ผอ.กตน.) 883,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
288 05/02/61 1061 38084 ค่าระบบส่งน้ำฝายคลองเกฯ (ผส.ชป.15 // ผคส.15 // ผอ.กตน.) 1,854,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
285 05/02/61 1058 38084 ค่าซ่อมแซมระบบส่งน้ำฯ (ผคป.ยะลา // ผอ.กตน.) 1,940,520 ดาวน์โหลดเอกสาร
223 29/01/61 1009 38084 ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำฯ (ผส.ชป.14 // ผอ.กตน.) โอนกลับ 15,400 ดาวน์โหลดเอกสาร
222 29/01/61 1008 38084 ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำฯ (ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผอ.กตน.) 13,321,183 ดาวน์โหลดเอกสาร
180 23/01/61 974 38084 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ( ผส.ชป.1//ผอ.กตน.) 3,300,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
179 23/01/61 973 38084 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ปล. ( ผอ.กตน.) 7,582,315 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
171 23/01/61 966 38084 ค่าปรับปรุงเพื่อเพิ่มความจุฯ (ผส.ชป.9 // ผอ.กตน.) 49,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
170 23/01/61 965 38084 ค่าปรับปรุงเพื่อเพิ่มความจุฯ (ผส.ชป.9 // ผคป.จันทบุรี // ผอ.กตน.) โอนกลับ 3,576,950 ดาวน์โหลดเอกสาร
164 24/01/61 959 38084 ค่าซ่อมแซมโครงการชลประทานฯ (ผส.ชป.2 // ผคป.พระเยา // ผอ.กตน.) 198,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
163 24/01/61 958 38084 ค่าซ่อมแซมโครงการชลประทานฯ (ผส.ชป.2 // ผคป.พระเยา // ผอ.กตน.) โอนกลับ 198,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
158 23/01/61 954 38084 ค่าซ่อมแซมฯ (ผส.ชป.17 // ผคป.ปัตตานี // ผอ.กตน.) 4,098,005 ดาวน์โหลดเอกสาร  
136 17/01/61 932 38084 ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ฯ (ผส.จด. // ผคป.นครศรีธรรมราช //ผจจ.31 // ผอ.กตน.) 8,063,674 ดาวน์โหลดเอกสาร
126 17/01/61 924 38084 ค่าปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ ฯ (ผส.ชป.16 // ผคป.ตรัง // ผอ.กตน.) โอนกลับ 105,817 ดาวน์โหลดเอกสาร
115 16/01/61 913 38084 ค่าระบบส่งน้ำและสถานีสูบน้ำ ฯ (ผส.ชป.2 // ผคป.เชียงราย // ผอ.กตน.) 2,397,363 ดาวน์โหลดเอกสาร
30 05/01/61 833 38084 ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ฯ (ผส.จด. // ผคป.นครศรีธรรมราช //ผจจ.31 // ผอ.กตน.) 10,966,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
11 03/01/61 814 38084 ค่าซ่อมแซมโครงการชลประทาน ฯ (ผส.ชป.10 // ผคป.สระบุรี // ผอ.กตน.) โอนกลับ 351.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
3998 27/12/60 778 38084 ค่าระบบส่งน้ำฝายคลองเก ระยะ 3 ฯ (ผส.ชป.14//ผอ.กตน.) โอนกลับ 3,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3988 27/12/60 768 38084 ค่าปรับปรุงทำนบดินคลองปรายฯ (ผส.ชป.14 // ผคป.ชุมพร // ผอ.กตน.) 939,206 ดาวน์โหลดเอกสาร
3987 27/12/60 767 38084 ค่าซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรฯ (ผส.ชป.17 // ผคป.นราธิวาส // ผอ.กตน.) 2,665,051 ดาวน์โหลดเอกสาร
3986 27/12/60 766 38084 ค่าปรับปรุงปรับระบบส่งน้ำ ทรบ.คลองโหฯ (ผส.ชป.16 // ผคป.พัลุง // ผอ.กตน.) 14,969,068 ดาวน์โหลดเอกสาร
3977 26/12/60 758 38084 ค่าฝายพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านพญาไม้ทอง (ผส.ชป.4 / /ผคป.ตาก // ผอ.กตน.) 681,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3976 26/12/60 757 38084 ค่าฝายพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านกิ่งไม้ขาว(ผส.ชป.4 // ผคป.ตาก // ผอ.กตน.) โอนกลับ 681,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3957 25/12/60 730 38084 ค่าระบบส่งน้ำฝายคลองตางิฯ (ผส.ชป.14 // ผคส.14 // ผอ.กตน.) 1,060,500 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3905 19/12/60 695 38084 ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ฯ (ผส.จด. // ผคป.นครศรีธรรมราช //ผจจ.31 // ผอ.กตน.) 224,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3904 19/12/60 694 38084 ค่าซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายลำธารทองฯ (ผส.ชป.17 // ผคป.นราธิวาส // ผอ.กตน.) 2,470,270 ดาวน์โหลดเอกสาร
3877 14/12/60 667 38084 ค่าซ่อมแซมระบบรางส่งน้ำฯ (ผส.ชป.15 // ผคบ.ปากพนังล่าง // ผอ.กตน.) 9,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3876 14/12/60 666 38084 ค่าซ่อมแซมระบบรางส่งน้ำฯ (ผส.ชป.15 // ผคบ.ปากพนังล่าง // ผอ.กตน.) โอนกลับ 9,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3854 01/12/60 646 38084 ค่าสระเก็บน้ำทฤษฎีใหม่ฯ (ผส.ชป.4 // ผคป.แพร่ // ผอ.กตน.) 11,883,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
3786 29/11/60 585 38084 ค่าขุดสระโครงการพัฒนาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.9 // ผคป.ระยอง // ผอ.กตน.) 3,643,934 ดาวน์โหลดเอกสาร
3750 24/11/60 549 38084 ค่าปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฯ (ผส.ชป.4 // ผคป.แพร่ // ผอ.กตน.) 20,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3749 24/11/60 548 38084 ค่าปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฯ (ผส.ชป.4 // ผคป.แพร่ // ผอ.กตน.) โอนกลับ 20,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3747 24/11/60 546 38084 ค่าปรับปรุงทำนบดินฯ (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผอ.กตน. ) โอนกลับ 7,500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3689 16/11/60 489 38084 ค่าซ่อมแซมระบบส่งน้ำฯ (ผส.ชป.17 // ผคป.นราธิวาส // ผอ.กตน.) 603,899 ดาวน์โหลดเอกสาร
3687 16/11/60 487 38084 ค่าเพิ่มประสิทธิภาพฯ (ผส.ชป.6 // ผคป.ชัยภูมิ // ผอ.กตน.) 3,503,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3686 16/11/60 486 38084 ค่าเพิ่มประสิทธิภาพฯ (ผส.ชป.6 // ผคป.ชัยภูมิ // ผอ.กตน.) 3,503,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3678 16/11/60 478 38084 ค่างานซ่อมแซมฯ (ผส.สธ. // ผส.ชป.17 // ผอ.กตน.) 600,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3677 16/11/60 477 38084 ค่างานซ่อมแซมฯ (ผส.สธ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ 600,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3667 14/11/60 467 38084 ค่าซ่อมแซมฯ (ผส.ชป.17 // ผคป.นราธิวาส // ผอ.กตน.) 4,903,600 ดาวน์โหลดเอกสาร
3651 13/11/60 451 38084 ค่าซ่อมแซมฯ (ผส.ชป.17 // ผคป.นราธิวาส // ผอ.กตน.) 3,208,097 ดาวน์โหลดเอกสาร
3645 13/11/60 446 38084 ค่าซ่อมแซมฯ (ผส.ชป.7 // ผคป.ยโสธร // ผอ.กตน.) 248,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3644 13/11/60 445 38084 ค่าซ่อมแซมฯ (ผส.ชป.7 // ผคป.ยโสธร // ผอ.กตน.) โอนกลับ 248,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3589 09/11/60 393 38084 ค่าปรับปรุงฯ (ผส.ชป.15 // ผคป.สุราษฎร์ธานี // ผอ.กตน.) 6,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3583 08/11/60 387 38084 ค่าปรับปรุงฯ, ก่อสร้างฯ (ผส.ชป.5 // ผศร.ภูพาน // ผอ.กตน.) 13,870,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3582 08/11/60 386 38084 ค่าปรับปรุงฯ, ก่อสร้างฯ (ผส.ชป.5 // ผศร.ภูพาน // ผอ.กตน.) โอนกลับ 13,870,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3561 07/11/60 365 38084 ค่าปรับปรุงฯ (ผส.ชป.16 // ผคป.พัทลุง // ผอ.กตน.) 3,820,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
3555 07/11/60 359 38084 ค่าทำนบดินฯ (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผอ.กตน.) 2,637,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3554 07/11/60 358 38084 ค่าขุดลอกฯ (ผส.ชป.15 // ผคส.15 // ผอ.กตน.) 200,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3553 07/11/60 357 38084 ค่าขุดลอกฯ (ผส.ชป.15 // ผคส.15 // ผอ.กตน.) โอนกลับ 200,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3536 06/11/60 341 38084 ค่าซ่อมแซมฯ (ผส.ชป.2 // ผคป.น่าน // ผอ.กตน.) 3,497,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3523 03/11/60 331 38084 ค่าซ่อมแซมฯ (ผส.ชป.7 // ผคป.นครพนม // ผอ.กตน.) 5,584,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3522 03/11/60 330 38084 ค่าซ่อมแซมฯ (ผส.ชป.7 // ผคป.นครพนม // ผอ.กตน.) 5,584,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3520 03/11/60 328 38084 ค่าซ่อมแซมโครงการฯ (ผส.ชป.10 // ผคป.ลพบุรี // ผอ.กตน.) 320,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3468 01/11/60 282 38084 ค่าขุดสระฯ, สถานีสูบน้ำฯ, ปรับปรุงฯ, ฯลฯ (ผส.ชป.1-2, 6, 9, 14-17 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคป.เชียงราย // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคป.ระยอง // ฯลฯ) 3,071,460 ดาวน์โหลดเอกสาร
3451 31/10/60 265 38084 ค่าอาคารป้องกันฯ, ระบบส่งน้ำฯ, ปรับปรุงฯ, คันกั้นน้ำฯ (ผส.ชป.16 // ผคป.สงขลา // ผอ.กตน.) 45,281,968 ดาวน์โหลดเอกสาร
3398 30/10/60 219 38084 ค่าระบบส่งน้ำฯ, คันกั้นน้ำฯ (ผส.ชป.17 // ผคบ.บางนรา // ผอ.กตน.) 13,859,385 ดาวน์โหลดเอกสาร
3357 25/10/60 178 38084 ค่าใช้จ่ายระบบส่งน้ำฯ, ปรับปรุงฯ, คันกั้นน้ำฯ (ผส.ชป.14-17 // ผคป.ยะลา // ผคป.ตรัง // ผคป.พัทลุง // ผคป.ชุมพร // ผคบ.บางนรา // ผอ.กตน.) โอนกลับ 965,226 ดาวน์โหลดเอกสาร
3329 20/10/60 155 38084 ค่าระบบส่งน้ำฯ, ปรับปรุงฯ, คันกั้นน้ำฯ (ผส.ชป.14-17 // ผคป.ยะลา // ผคป.ตรัง // ผคป.พัทลุง // ผคป.ชุมพร // ผคบ.บางนรา // ผอ.กตน.) โอนกลับ 2,672,214 ดาวน์โหลดเอกสาร
3319 20/10/60 146 38084 ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกคลองฯ, ซ่อมแซมฯ, บูรณะฯ, โครงการศึกษาปลูกข้าวเหนียวฯ (ผส.ชป.5, 10, 12 // ผศร.ภูพาน // ผคป.เพชรบูรณ์ // ผคป.อ่างทอง // ผอ.กตน.) 6,664,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3269 16/10/60 98 38084 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำฯ (ผส.ชป.17 // ผคป.ปัตตานี // ผคป.ยะลา // ผคป.นราธิวาส // ผอ.กตน.) 126,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3268 16/10/60 97 38084 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำฯ (ผส.ชป.16 // ผคป.สงขลา // ผคป.สตูล // ผคป.ตรัง // ผคป.พัทลุง // ผอ.กตน.) 190,400 ดาวน์โหลดเอกสาร
3267 16/10/60 96 38084 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำฯ (ผส.ชป.15 // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคป.กระบี่ // ผคป.พังงา // ผคป.ภูเก็ต // ผคป.สุราษฎร์ธานี // ผอ.กตน.) 195,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3266 16/10/60 95 38084 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำฯ (ผส.ชป.14 // ผคป.เพชรบุรี // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผคป.ระนอง // ผคป.ชุมพร // ผอ.กตน.) 185,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
3265 16/10/60 94 38084 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำฯ (ผส.ชป.13 // ผคป.ราชบุรี // ผคป.กาญจนบุรี // ผคป.สมุทรสงคราม // ผอ.กตน.) 100,700 ดาวน์โหลดเอกสาร
3264 16/10/60 93 38084 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำฯ (ผส.ชป.12 // ผคป.อุทัยธานี // ผคป.สุพรรณบุรี // ผอ.กตน.) 86,900 ดาวน์โหลดเอกสาร
3263 16/10/60 92 38084 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำฯ (ผส.ชป.11 // ผคป.สมุทรสาคร // ผอ.กตน.) 89,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
3262 16/10/60 91 38084 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำฯ (ผส.ชป.10 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคป.ลพบุรี // ผคป.เพชรบูรณ์ // ผอ.กตน.) 109,900 ดาวน์โหลดเอกสาร
3261 16/10/60 90 38084 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำฯ (ผส.ชป.9 // ผคป.ชลบุรี // ผคป.ระยอง // ผคป.จันทบุรี // ผคป.ตราด // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคป.นครนายก // ผคป.สะแก้ว // ผอ.กตน.) 130,600 ดาวน์โหลดเอกสาร
3260 16/10/60 89 38084 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคป.สุรินทร์ // ผคป.ศรีสะเกษ // ผอ.กตน.) 165,100 ดาวน์โหลดเอกสาร
3259 16/10/60 88 38084 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำฯ (ผส.ชป.7 // ผคป.อุบลราชธานี // ผคป.ยโสธร // ผคป.อำนาจเจริญ // ผคป.นครพนม // ผคป.มุกดาหาร // ผอ.กตน.) 149,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3258 16/10/60 87 38084 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำฯ (ผส.ชป.6 // ผคป.ชัยภูมิ // ผคป.มหาสารคาม // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผอ.กตน.) 128,300 ดาวน์โหลดเอกสาร
3257 16/10/60 86 38084 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำฯ (ผส.ชป.5 // ผคป.บึงกาฬ // ผคป.หนองบัวลำภู // ผคป.อุดรธานี // ผคป.เลย // ผคป.หนองคาย // ผคป.สกลนคร // ผอ.กตน.) 284,700 ดาวน์โหลดเอกสาร
3256 16/10/60 85 38084 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำฯ (ผส.ชป.4 // ผคป.แพร่ // ผคป.กำแพงเพชร // ผคป.ตาก // ผคป.สุโขทัย// ผอ.กตน.) 123,700 ดาวน์โหลดเอกสาร
3255 16/10/60 84 38084 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำฯ (ผส.ชป.3 // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผคป.นครสวรรค์ // ผคป.พิษณุดลก // ผคป.พิจิตร // ผอ.กตน.) 158,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
3254 16/10/60 83 38084 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำฯ (ผส.ชป.2 // ผคป.ลำปาง // ผคป.พะเยา // ผคป.เชียงราย // ผคป.น่าน // ผอ.กตน.) 560,700 ดาวน์โหลดเอกสาร
3253 16/10/60 82 38084 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำฯ (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคป.ลำพูน // ผคป.แม่ฮ่องสอน // ผอ.กตน.) 510,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
3252 16/10/60 81 38084 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำฯ (ผอ.สช. // ผอ.กตน.) 400,400 ดาวน์โหลดเอกสาร
3233 12/10/60 62 38084 ค่าระบบส่งน้ำฯ, อาคารบังคับน้ำฯ, งานปรับปรุงฯ, ซ่อมแซมฯ, บำรุงรักษาฯ, งานก่อสร้างศูนยืเรียนรู้ฯ, งานส่งเสริมกิจกรรมฯ (ผส.ชป.1-4, 6-9, 14-17 // ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ // ผศร.ภูพาน // ฯลฯ)
แก้ไขครั้งที่ 3
547,975,900 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3232 12/10/60 61 49001 ค่าระบบส่งน้ำฯ, อาคารบังคับน้ำฯ, ปรับปรุงฯ, ทำนบดินฯ, ซ่อมแแซมฯ, เพิ่มประสิทธิภาพฯ, ฯลฯ (ผส.ชป.1-2, 6-9, 14-15, 17 // ผอ.กตน.) 13,469,900 ดาวน์โหลดเอกสาร
3227 12/10/60 56 49001 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฯ, ระบบส่งน้ำฯ, สถานีสูบน้ำฯ, ซ่อมแซมฯ, บำรุงรักษาฯ (ผส.ชป.13-17 // ผศร.ปากพนัง // ผคป.กาญจนบุรี // ผคป.ชุมพร // ผคป.ตรัง // ผคป.พัทลุง // ผคป.ยะลา // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.ปากพนังล่าง // ผคบ.บางนรา // ผคส.14-15 // ผอ.กตน.) 301,840,100 ดาวน์โหลดเอกสาร
3191 10/10/60 21 38084 ค่าซ่อมแซมฯ, งานก่อสร้างฯ, งานบูรณะฯ, กำจัดวัชพืชฯ, งานปรับปรุงฯ, ดูแลรักษาแปลงสาธิตฯ, การประสานงานฯ, ฯลฯ (ผส.สธ. // ผส.ชป.1, 5, 9, 10, 12-17 // ฯลฯ) 114,838,170 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3188 10/10/60 18 38084 ค่าซ่อมแซมฯ, ขุดลอกฯ, งานปรับปรุงฯ (ผส.ชป.1, 2, 4-9 // ผศร.ห้วยฮ่องไคร้, ผศร.ภูพาน, ฯลฯ)
แก้ไขครั้งที่ 3
139,532,300 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3187 10/10/60 17 38084 ค่าซ่อมแซมฯ, งานหินเรียงฯ, งานขุดลอกสระฯ (ผส.ชป.1, 5-10, 13-17 // ผอ.กตน.) 3,597,530 ดาวน์โหลดเอกสาร