วิสัยทัศน์ "บริหารเงินทุน สร้างสมดุลการบริหารจัดการน้ำ เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ"

 

ลำดับที่ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ
1 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและ ธรณีวิทยา โครงการปรับแก้โครงข่ายหมุดหลักฐานกรมชลประทาน พื้นที่ 25 ลุ่มน้ำ ทั่วประเทศ 12,021,800.00 ต่อเนื่องปี 55
2 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและ ธรณีวิทยา โครงการติดตั้งโครงข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวบริเวณเขื่อน แม่สรวย จังหวัดเชียงราย เขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ และเขื่อนลำรูใหญ่ จังหวัดพังงา 16,900,000.00 ต่อเนื่องปี 55
3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน สชป.3 โครงการศึกษาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ เพื่อการบริหารจัดการน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 7,500,000.00 ต่อเนื่องปี 55
4 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและ ธรณีวิทยา โครงการศึกาาประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียม จีพีเอส หาค่าความสูงออร์โธ เมตตริก 1,620,000.00  
5 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและ ธรณีวิทยา โครงการตรวจสภาพเขื่อนดินถม โดยวิธีธรณีฟิสิกส์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และเขื่อนประแสร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 7,297,800.00  
6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สชป.5 โครงการซ่อมแซมระบบการควบคุมเปิด - ปิด ประตูระบายน้ำอัตโนมัติ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 546,000.00  
    รวม 45,885,600.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ธนาคาร ธกส.
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
 
         
           
 

 
 
 
Google
Search WWW Search truehits.net