การประชุมผู้บริหารสำนักครั้งที่2

การประชุมผู้บริหารสำนักครั้งที่2

การประชุมผู้บริหารสำนักครั้งที่2 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558  ...

โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

     เงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน การมีเงินเพียงพอสำหรับใช้จ่ายต่างๆ...

โครงการถ่ายทอดความรู้ ครั้ง1/2558

โครงการถ่ายทอดความรู้ ครั้ง1/2558

 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558   ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 14...

 • การประชุมผู้บริหารสำนักครั้งที่2

  การประชุมผู้บริหารสำนักครั้งที่2

 • โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

  โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

 • โครงการถ่ายทอดความรู้ ครั้ง1/2558

  โครงการถ่ายทอดความรู้ ครั้ง1/2558

 • รายงานผลโครงการศึกษาดูงานภาคสนาม ครั้งที่1/2558

  รายงานผลโครงการศึกษาดูงานภาคสนาม ครั้งที่1/2558

 • การบรรยายหัวข้อเรื่องการปรับปรุงฐานรากดินอ่อนด้วยนวัตกรรมใหม่

  การบรรยายหัวข้อเรื่องการปรับปรุงฐานรากดินอ่อนด้วยนวัตกรรมใหม่

 • ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการดีเด่นกรมชลประทาน ปี 2557

  ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการดีเด่นกรมชลประทาน ปี 2557

 • ภาพบรรยากาศ ประเพณีรดน้ำดำหัว เทศกาลวันสงกรานต์

  ภาพบรรยากาศ ประเพณีรดน้ำดำหัว เทศกาลวันสงกรานต์

Up

แบบมาตรฐาน

 
       * หมายเหตุ :
                 สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแบบมาตรฐานขึ้นเพื่อใช้ภายในหน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามมิให้ผู้ใดทำการ คัดลอก ดัดแปลง หรืออ้างอิง หรือเพื่อประโยชน์ใดๆก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
               - สำหรับหน่วยงานราชการภายในสังกัดกรมชลประทาน ให้ทำหนังสือขอใช้งานแบบมาตรฐานฯ ผ่านทางต้นสังกัดของท่านมายังสำนักออกแบบฯ เพื่อเปิดระบบให้ทำการดาวน์โหลดข้อมูลต่อไป
               - สำหรับหน่วยงานราชการอื่นๆ ให้ทำหนังสือขอใช้งานแบบมาตรฐานฯ ผ่านทางต้นสังกัดของท่านมายังกรมชลประทาน เพื่อเปิดระบบให้ทำการดาวน์โหลดข้อมูลต่อไป

           

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 08-5999-1885

 

 

 
 
Powered by Phoca Download
ผู้ดูแล website : จิตรลดา เพียรภัณฑวณิช 0 2241 0020-9 ต่อ 2388
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน สามเสน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300