โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

     เงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน การมีเงินเพียงพอสำหรับใช้จ่ายต่างๆ...

โครงการถ่ายทอดความรู้ ครั้ง1/2558

โครงการถ่ายทอดความรู้ ครั้ง1/2558

 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558   ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 14...

การประชุมการมอบหมายงาน ผส.อส.

การประชุมการมอบหมายงาน ผส.อส.

   คลิกเพื่อชมภาพใหญ่ หนังสือเชิญประชุม

กิจกรรม KM โครงการศึกษาดูงานภาคสนาม ณ โครงการ ปตร.พระอาจารย์จื่อ จ.ชัยภูมิ

กิจกรรม KM โครงการศึกษาดูงานภาคสนาม ณ โครงการ ปตร.พระอาจารย์จื่อ จ.ชัยภูมิ

  กิจกรรม KM โครงการศึกษาดูงานภาคสนาม วันที่ 21-22 พ.ค. 58 ณ โครงการ...

 • โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

  โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

 • โครงการถ่ายทอดความรู้ ครั้ง1/2558

  โครงการถ่ายทอดความรู้ ครั้ง1/2558

 • รายงานผลโครงการศึกษาดูงานภาคสนาม ครั้งที่1/2558

  รายงานผลโครงการศึกษาดูงานภาคสนาม ครั้งที่1/2558

 • การประชุมการมอบหมายงาน ผส.อส.

  การประชุมการมอบหมายงาน ผส.อส.

 • การประชุมรับฟังนโยบายจาก ผส.อส. คนใหม่

  การประชุมรับฟังนโยบายจาก ผส.อส. คนใหม่

 • ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการดีเด่นกรมชลประทาน ปี 2557

  ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการดีเด่นกรมชลประทาน ปี 2557

 • กิจกรรม KM โครงการถ่ายทอดความรู้ครั้งที่ 2/2558

  กิจกรรม KM โครงการถ่ายทอดความรู้ครั้งที่ 2/2558

 • กิจกรรม KM โครงการศึกษาดูงานภาคสนาม ณ โครงการ ปตร.พระอาจารย์จื่อ จ.ชัยภูมิ

  กิจกรรม KM โครงการศึกษาดูงานภาคสนาม ณ โครงการ ปตร.พระอาจารย์จื่อ จ.ชัยภูมิ

 • ขอแสดงความยินดีกับ ผส.อส

  ขอแสดงความยินดีกับ ผส.อส

Up

แบบมาตรฐาน

 
       * หมายเหตุ :
                 สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแบบมาตรฐานขึ้นเพื่อใช้ภายในหน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามมิให้ผู้ใดทำการ คัดลอก ดัดแปลง หรืออ้างอิง หรือเพื่อประโยชน์ใดๆก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
               - สำหรับหน่วยงานราชการภายในสังกัดกรมชลประทาน ให้ทำหนังสือขอใช้งานแบบมาตรฐานฯ ผ่านทางต้นสังกัดของท่านมายังสำนักออกแบบฯ เพื่อเปิดระบบให้ทำการดาวน์โหลดข้อมูลต่อไป
               - สำหรับหน่วยงานราชการอื่นๆ ให้ทำหนังสือขอใช้งานแบบมาตรฐานฯ ผ่านทางต้นสังกัดของท่านมายังกรมชลประทาน เพื่อเปิดระบบให้ทำการดาวน์โหลดข้อมูลต่อไป

           

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 08-5999-1885

 

 

 
 
Powered by Phoca Download
ผู้ดูแล website : จิตรลดา เพียรภัณฑวณิช 0 2241 0020-9 ต่อ 2388
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน สามเสน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300