ระบบสมาชิก

เพื่อเข้าใช้กระดานสนทนา


Advanced Search

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

1303359
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
93
379
646
2471
11936
1281343
1303359
หมายเลข IP: 18.208.202.194
ณ วันที่:29-09-2020

หนังสือเวียนประจำเดือน ตุลาคม 2562

การคัดเลือกกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒาและบริหารจัดการผลไม้ชุดใหม่ (สบค 19768/2562   ลว. 31 ตุลาคม 2562)

ขอแจ้งเวียนระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2562 (กผง 04/7244/2562   ลว. 31 ตุลาคม 2562)

เผยแพร่หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการชลประทาน ในระบบ e-Learning (สบค 06/1628/2562   ลว. 31 ตุลาคม 2562)

บิดาของนางอัญชนา เซียวศิริถาวร ถึงแก่กรรม (สพญ 01/873/2562   ลว. 31 ตุลาคม 2562)

ขอความร่วมมือในการงดนำรถมาจอดบริเวณกรมชลประทาน สามเสน (สลก 04/66/2562   ลว. 31 ตุลาคม 2562)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (สบค19786/2562   ลว. 30 ตุลาคม 2562)

การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี เนื่องในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง (อธช 7498/2562   ลว. 30 ตุลาคม 2562)

ขอเชิญร่วกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วธ0302/ว4915/2562   ลว. 29 ตุลาคม 2562)

ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2563 (สบค 19514/2562   ลว. 29 ตุลาคม 2562)

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้อำนวยการโครงการ" รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สพช01/407/2562   ลว. 29 ตุลาคม 2562)

แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง (สจด 2231/2562   ลว. 29 ตุลาคม 2562)

แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (กผง 03/452/2562   ลว. 29 ตุลาคม 2562)files/E-Foider 2562/03-452-2562.pdf

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) (อธช772/2562   ลว. 24 ตุลาคม 2562)

การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (สบค 18678/2562   ลว. 15 ตุลาคม 2562)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 16 (สบค 001/2562หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล   ลว. 8 ตุลาคม 2562)

การรับทุนการศึกษา ประจำปี 2563 หลักสูตร SCGI Master Program (อว.5307/ว1711   ลว. 8 ตุลาคม 2562)

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่นกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2562 (สบค 07/1034/2562   ลว. 8 ตุลาคม 2562)

เร่งรัดการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ (e-Performance Management : PM)(สบค 02/792/2562   ลว. 8 ตุลาคม 2562)

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สรรหาข้าราชการไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ (สบค 04/5365/2562   ลว. 8 ตุลาคม 2562)

ผู้ดูแล website : จิตรลดา เพียรภัณฑวณิช 0-2241-0020-9 ต่อ 2388, นายสุรชัย โอสถปราสาท 0-2243-6925 ภายใน 2307
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน สามเสน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300