ระบบสมาชิก

เพื่อเข้าใช้กระดานสนทนา


Advanced Search

มี 3 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

1303357
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
91
379
644
2471
11934
1281343
1303357
หมายเลข IP: 18.208.202.194
ณ วันที่:29-09-2020

หนังสือเวียนประจำเดือน ธันวาคม 2562

ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน (สบค 01/4778/2562   ลว.27 ธันวาคม 2562)

แจ้งความประสงค์ต้องการบุคคลเพื่อย้ายดำรงตำแหน่งว่าง (สชป9/4/2562   ลว.27 ธันวาคม 2562)

ขอความร่วมมือในการจอดรถกรมชลประทาน สามเสน (สลก04/765/2562   ลว.27 ธันวาคม 2562)

แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง (สชป7/1482/2562   ลว.27 ธันวาคม 2562)

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ.2563 ( ชป15674/2562   ลว.27 ธันวาคม 2562)

ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สบค01/4721/2562   ลว.27 ธันวาคม 2562)

รายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กพร340/2562   ลว. 27 ธันวาคม 2562)

การรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดราชการห้วงเดือนธันวาคม 2562 - มกราคม 2563 (อธช8642/2562   ลว. 27 ธันวาคม 2562)

หนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในระบบสารสนเทศการออกใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ Online (สลิปออนไลน์) (กงบ 896/2562   ลว. 27 ธันวาคม 2562)

ผลสำรวจการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ภายในกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สลก 1074/2562    ลว. 27 ธันวาคม 2562)

กำชับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชลประทานแต่งกายด้วยเคื่องแบบปฏิบัติราชการในวันจันทร์ (สบค 05/2227/2562   ลว. 27 ธันวาคม 2562)

รับสมัครคัดเลือกและรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุลคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน (สบค 04/1485/2562    ลว. 27 ธันวาคม 2562)

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศลเสริใสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. 2563 (วธ 0303/ว5725   ลว. 19 ธันวาคม 2562)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 8-11" (สบค 22280/2562   ลว. 19 ธันวาคม 2562)

ประชาสัมพันธ์ "ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร" ประจำปี 2563 (สบค 22279/2562    ลว. 19 ธันวาคม 2562)

แจ้งกำหนดการการแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทาน (สบค07/1281/2562   ลว. 17 ธันวาคม 2562)

แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง (สจด 2634/2562   ลว. 16 ธันวาคม 2562)

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (ผคง. 281/2562   ลว. 16 ธันวาคม 2562)

การเข้ารับสมัครเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 25 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 (สบค 22513/2562   ลว. 13 ธันวาคม 2562)

ขอความร่วมมือในการงดนำรถมาจอดบริเวณกรมชลประทาน สามเสน (สลก04/735/2562   ลว. 12 ธันวาคม 2562)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (สบค 02/869/2562   ลว. 9 ธันวาคม 2562)

การเข้่สำรวจและฉีดพ่นสารเคมีกำจัดปลวกภายในกรมชลประทาน สามเสน (สลก 1163/2562   ลว. 9 ธันวาคม 2562)

ส่งแบบประเมินค่างานตำแหน่งในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบค 03/381/2562   ลว. 9 ธันวาคม 2562)

นายกฤชปภพ  ชุมช่วย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ถึงแก่กรรม (สชป 17.01(บส)/317/2562   ลว. 6 พฤศจิกายน 2562)

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สบค04/1404/2562   ลว. 6 พฤศจิกายน 2562)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (อว 6501.1006/3332/2562    ลว. 6 พฤศจิกายน 2562)

แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (กผง 03/510/2562   ลว. 6 พฤศจิกายน 2562)

บิดาของนายพีรสิชฌ์  อนันต์วฌิชย์ชา ผวศ.ปพ. ถึงแก่กรรม (กปพ(ส)299/2562   ลว. 6 พฤศจิกายน 2562)

แจ้งเปิดระบบใช้งานระบบสารบรรณและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ที่ปรับปรุงแล้ว (สลก303/2562   ลว. 6 พฤศจิกายน 2562)

ผู้ดูแล website : จิตรลดา เพียรภัณฑวณิช 0-2241-0020-9 ต่อ 2388, นายสุรชัย โอสถปราสาท 0-2243-6925 ภายใน 2307
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน สามเสน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300