“อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
นายพิเชษฐ์. ศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักออกแบบฯ แต่งกายด้วยชุดไทยเข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลด : เอกสารด้านวิชาการ

รายงานผลการตรวจสอบโครงการปรับปรุงงานชลประทาน รายการค่าปรับปรุงระบบชลประทาน (เฉพาะจุด) ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก (Hydraulic Cement)

กำแพงเข็มพืด(Steel Sheet pile)

งานก่อสร้างท่อและอุโมงค์ใต้ดิน โดยวิธีไม่เปิดขุดผิวดิน สำหรับงานออกแบบของกรมชลประทาน

คู่มืองานเหล็กเสริมคอนกรีต (Steel Reinforcing Bar Handbook) ส่วนที่ 1 , ส่วนที่ 2 , ส่วนที่ 3 , ส่วนที่ 4

มาตรฐานการเขียนแบบ กองออกแบบ 2534 , ส่วนที่2

มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็กฯ 2535 

เอกสารการอบรม การใช้แบบมาตรฐาน กรมทางหลวง  แบบมาตรฐานงานโครงสร้าง ส่วนที่ 1, ส่วนที่ 2 ,ส่วนที่ 3 ,ส่วนที่ 4

เอกสารการอบรม การใช้แบบมาตรฐาน กรมทางหลวง   แบบมาตรฐานงานทาง ส่วนที่ 1 ,ส่วนที่ 2 ,ส่วนที่ 3 ,ส่วนที่ 4

แบบมาตรฐาน ทาง และ สะพาน กรมทางหลวง 2015

คู่มือประกอบการใช้แบบมาตรฐาน กรมทางหลวง

เอกสารเผยแพร่ผลงาน เรื่อง การตรวจสอบสภาพบานระบายและเครื่องกว้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

มาตรฐานรายละเอียดและคุณลักษณะทางวิศวกรรมงานเสาเข็ม ส่วนที่ 1 , ส่วนที่ 2

มาตรฐานรายละเอียดและคุณลักษณะทางวิศวกรรม งานหินทิ้ง หินก่อ หินเรียง หินเรียงยาแนว

มาตรฐานรายละเอียดและคุณลักษณะทางวิศวกรรม งานคอนกรีต ส่วนที่ 1, ส่วนที่ 2

แนวทางและหลักเกณฑ์การออกแบบ ระบบท่อส่งน้ำรับแรงดัน ส่วนที่ 1 , ส่วนที่ 2, ส่วนที่ 3

อภิธานศัพท์เทคนิค ด้านการชลประทานและการระบายน้ำ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2553 ส่วนที่ 1, ส่วที่ 2, ส่วนที่ 3

Download :: File Project ::Volumn4

 

 

ไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้หากคุณเห็นหมวดย่อยเนื้อหาอาจอยู่ในนั้น

ผู้ดูแล website : จิตรลดา เพียรภัณฑวณิช 0-2241-0020-9 ต่อ 2388, นายสุรชัย โอสถปราสาท 0-2243-6925 ภายใน 2307
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน สามเสน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300