การดูงานเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างการก่อสร้าง ณ อ่างฯห้วยโสมง จ. ปราจีนบุรี
วันที่10 ก.พ. 59 ผชช.อบ.5, ที่ปรึกษากรม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบเขื่อนที่ 3 ได้เดินทางเข้าดูงานเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างการก่อสร้าง ณ อ่างฯห้วยโสมง จ. ปราจีนบุรี
ผส.อส. ได้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการน้ำไทย-สาธารณรัฐเกาหลี(K-water) ครั้งที่ 3 ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่17-20กพ.59

ดาวน์โหลด : เอกสารด้านวิชาการ

เอกสารการอบรม การใช้แบบมาตรฐาน กรมทางหลวง  1.แบบมาตรฐานงานโครงสร้าง , 2. แบบมาตรฐานงานทาง

แบบมาตรฐาน ทาง และ สะพาน กรมทางหลวง 2015

คู่มือประกอบการใช้แบบมาตรฐาน กรมทางหลวง

เอกสารเผยแพร่ผลงาน เรื่อง การตรวจสอบสภาพบานระบายและเครื่องกว้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

มาตรฐานรายละเอียดและคุณลักษณะทางวิศวกรรมงานเสาเข็ม ส่วนที่ 1 , ส่วนที่ 2

มาตรฐานรายละเอียดและคุณลักษณะทางวิศวกรรม งานหินทิ้ง หินก่อ หินเรียง หินเรียงยาแนว

มาตรฐานรายละเอียดและคุณลักษณะทางวิศวกรรม งานคอนกรีต ส่วนที่ 1, ส่วนที่ 2

แนวทางและหลักเกณฑ์การออกแบบ ระบบท่อส่งน้ำรับแรงดัน ส่วนที่ 1 , ส่วนที่ 2, ส่วนที่ 3

อภิธานศัพท์เทคนิค ด้านการชลประทานและการระบายน้ำ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2553 ส่วนที่ 1, ส่วที่ 2, ส่วนที่ 3

Download :: File Project ::Volumn4

 

 

ไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้หากคุณเห็นหมวดย่อยเนื้อหาอาจอยู่ในนั้น

ผู้ดูแล website : จิตรลดา เพียรภัณฑวณิช 0-2241-0020-9 ต่อ 2388, นางสาวธันยพร อึ้งจงเจตน์ 0-2243-6925 ภายใน 2307
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน สามเสน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300