โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม นำเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ณ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปราจีนบุรี
ขอพรปีใหม่จากท่านอธิบดี
นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของสำนักฯ เข้าขอพรปีใหม่จากท่านอธิบดีและผู้บริหารระดับสูงของกรมชลประทาน เพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจในการทำงาน ณ ตึกอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
นายพิเชษฐ์. ศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักออกแบบฯ แต่งกายด้วยชุดไทยเข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลแบบมาตรฐาน

      
 
* หมายเหตุ :
                 สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแบบมาตรฐานขึ้นเพื่อใช้ภายในหน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามมิให้ผู้ใดทำการ คัดลอก ดัดแปลง หรืออ้างอิง หรือเพื่อประโยชน์ใดๆก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
               - สำหรับหน่วยงานราชการภายในสังกัดกรมชลประทาน ให้ทำหนังสือขอใช้งานแบบมาตรฐานฯ ผ่านทางต้นสังกัดของท่านมายังสำนักออกแบบฯ เพื่อเปิดระบบให้ทำการดาวน์โหลดข้อมูลต่อไป
               - สำหรับหน่วยงานราชการอื่นๆ ให้ทำหนังสือขอใช้งานแบบมาตรฐานฯ ผ่านทางต้นสังกัดของท่านมายังกรมชลประทาน เพื่อเปิดระบบให้ทำการดาวน์โหลดข้อมูลต่อไป

           

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 08-5999-1885

แสดง # 
ชื่อ
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี กรมชลประทาน ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ไฟล์แบบมาตรฐาน ฝ่ายวิศวกรรม 3 ส่วนวิศวกรรม
แบบมาตรฐานกรมชลประทาน โดยคณะกรรมการพิจารณาแบบมาตรฐาน ชุดที่ 7
ไฟล์รายละเอียดประเภทแบบมาตรฐาน
แบบมาตรฐานกรมชลประทาน โดยคณะกรรมการพิจารณาแบบมาตรฐาน ชุดที่ 5
แบบมาตรฐานกรมชลประทาน โดยคณะกรรมการพิจารณาแบบมาตรฐาน ชุดที่ 6
แบบมาตรฐานกรมชลประทาน โดยคณะกรรมการพิจารณาแบบมาตรฐาน ชุดที่ 3
แบบมาตรฐานกรมชลประทาน โดยคณะกรรมการพิจารณาแบบมาตรฐาน ชุดที่ 2
แบบมาตรฐานกรมชลประทาน โดยคณะกรรมการพิจารณาแบบมาตรฐาน ชุดที่ 1
แบบมาตรฐานกรมชลประทาน โดยคณะกรรมการพิจารณาแบบมาตรฐาน ชุดที่ 4
ผู้ดูแล website : จิตรลดา เพียรภัณฑวณิช 0-2241-0020-9 ต่อ 2388, นายสุรชัย โอสถปราสาท 0-2243-6925 ภายใน 2307
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน สามเสน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300