Up

Openoffice

Openoffice
File Size:
134.36 MB
Date:
22 เมษายน 2557
Downloads:
125 x
Notes

โปรแกรม OpenOffice เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดงานเอกสารในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมWord processing (ใช้ทดแทน Word)Spreadsheets (ใช้ทดแทน Excel)Presentations (ใช้ทดแทน Power Point)Databases (ใช้ทดแทน Access)ฯลฯซึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจของโปรแกรม Open Office นั้นมีหลายข้อด้วยกันไม่ว่าจะเป็น ตัวโปรแกรมนั้นมีหลายภาษา (รวมทั้งภาษาไทย)สามารถทำงานในคอมพิวเตอร์ทั่วไปทั้งหมด โดยจะเก็บข้อมูลของเอกสารในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากล- คุณสามารถเปิดอ่านและเขียนไฟล์จากเอกสารนั้นได้ง่ายและที่สำคัญที่สุดนั้น โปรแกรม Open Office นั้นเป็น Open Source ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องลิขสิทธิ์

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file
 
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพค่ะ


 
 
Powered by Phoca Download
ผู้ดูแล website : จิตรลดา เพียรภัณฑวณิช 0-2241-0020-9 ต่อ 2388, นายสุรชัย โอสถปราสาท 0-2243-6925 ภายใน 2307
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน สามเสน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300