การดูงานเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างการก่อสร้าง ณ อ่างฯห้วยโสมง จ. ปราจีนบุรี
วันที่10 ก.พ. 59 ผชช.อบ.5, ที่ปรึกษากรม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบเขื่อนที่ 3 ได้เดินทางเข้าดูงานเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างการก่อสร้าง ณ อ่างฯห้วยโสมง จ. ปราจีนบุรี
ผส.อส. ได้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการน้ำไทย-สาธารณรัฐเกาหลี(K-water) ครั้งที่ 3 ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่17-20กพ.59
 

Most downloaded files

มฐ08-34-009 (เสาธงขนาดความสูง 9.00 เมตร มฐ08-34-001 ถึง 009)
มฐ 08-16 บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (มฐ 08-16 บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8)
07-35-006 (มฐ 07-35-001ถึง009 แบบมาตรฐาน งานวิศวกรรมโครงสร้าง รั้วมาตรฐาน)
04-62-014 (ท่อลอดคลองส่งน้ำชนิดท่อเหลี่ยม มฐ04-62-001 ถึง 014)
 
Powered by Phoca Download
ผู้ดูแล website : จิตรลดา เพียรภัณฑวณิช 0-2241-0020-9 ต่อ 2388, นางสาวธันยพร อึ้งจงเจตน์ 0-2243-6925 ภายใน 2307
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน สามเสน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300