สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

 

สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน สามเสน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2243-6925 โทรสาร 0-2243-6925

ผ่านระบบเรือข่าย VPN (Voice Over IP) :3151 ,3152


ติดต่อผู้บริหารสำนักฯ

 


 

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง

ผู้ดูแล website : จิตรลดา เพียรภัณฑวณิช 0-2241-0020-9 ต่อ 2388, นายสุรชัย โอสถปราสาท 0-2243-6925 ภายใน 2307
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน สามเสน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300