“อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
นายพิเชษฐ์. ศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักออกแบบฯ แต่งกายด้วยชุดไทยเข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์

สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (สอส.)

เลือกรายชื่อ

การติดต่อ

รูป

ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (ผส.อส.)

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 0-2241-2685

โทรสาร: 0-2241-2685

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน

ผู้ดูแล website : จิตรลดา เพียรภัณฑวณิช 0-2241-0020-9 ต่อ 2388, นายสุรชัย โอสถปราสาท 0-2243-6925 ภายใน 2307
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน สามเสน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300