Menu
HomeCommunity of Practiceสารจาก ผส.อบ.

สารจาก ผส.อบ.

สารจากผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ถึงผู้ร่วมงานภายในสำนักฯ

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันเผยแพร่ ฮิต
1 ซักซ้อมความเข้าใจประเด็นการมอบหมายงาน เขียนโดย สิริพงศ์ 13 มีนาคม 2558 575
2 สารจากผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมถึงผู้ร่วมงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2555 เขียนโดย สิริพงศ์ 13 มีนาคม 2558 607
3 ชักซ้อมความเข้าใจการเขียนรายงานเดินทางไปราชการ เขียนโดย สิริพงศ์ 13 มีนาคม 2558 596
4 การมอบหมายให้ทำหน้าที่หัวหน้าทีมงานจัดกิจกรรมการจัดความรู้ เขียนโดย สิริพงศ์ 28 มกราคม 2557 710
Go to top