Menu
HomeCommunity of Practiceกิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน

กิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน

การเยี่ยมชมโครงการ สถานที่จริง เพื่อรับประสบการณ์ตรง และนำความรู้ไปปรับใช้ในหน้าที่การงาน

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันเผยแพร่ ฮิต
1 รายงานผลโครงการศึกษาดูงานภาคสนาม ครั้งที่ 1/2559 เขียนโดย Super User 22 มีนาคม 2559 473
2 ขอรายงานบรรยายสรุปงานก่อสร้างห้วยโสมง เขียนโดย Super User 19 สิงหาคม 2558 738
3 ขอรายงานผลโครงการศึกษาดูงานภาคสนาม ครั้งที่ 2/2558 เขียนโดย Super User 19 สิงหาคม 2558 427
4 ขอรายงานผลโครงการศึกษาดูงานภาคสนาม ครั้งที่ 3/2558 เขียนโดย Super User 26 พฤษภาคม 2558 593
5 ขอรายงานผลโครงการศึกษาดูงานภาคสนาม ครั้งที่1/2558 เขียนโดย สิริพงศ์ 24 มีนาคม 2558 1044
6 โครงการศึกษาดูงานด้านชลประทาน ณ ประเทศเกาหลี เขียนโดย จิตรลดา เพียรภัณฑวณิช 10 กรกฎาคม 2556 1178
Go to top