Menu

คำสั่งสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO) และทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team) ของสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันเผยแพร่ ฮิต
1 คำสั่งที่ ๒๐/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ เขียนโดย Super User 02 กันยายน 2558 387
2 การมอบหมายให้ทำหน้าที่หัวหน้าทีมงานการจัดกิจกรรมจัดการความรู้ เขียนโดย สิริพงศ์ 23 กุมภาพันธ์ 2558 439
3 คำสั่ง ที่ 1/2556 เขียนโดย 01 เมษายน 2554 1151
Go to top