Menu
HomeCommunity of Practiceกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day)

กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day)

เนื้อหา บทสรุป ภาพถ่าย กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในสำนักออกแบบฯเข้าร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันเผยแพร่ ฮิต
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบานระบาย (กงว.อบ.2) เขียนโดย กลุ่มงานวิศวกรรม 2 27 มิถุนายน 2557 666
2 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจักการความรู้. เขียนโดย จิตรลดา เพียรภัณฑวณิช 29 มกราคม 2557 505
3 วันแห่งการเรียนรู้ครั้งที่ ๑๕ เขียนโดย ดำรงวิทย์ เสวตามร 06 กันยายน 2556 693
4 วันแห่งการเรียนรู้ครั้งที่ ๑๔ เขียนโดย ดำรงวิทย์ เสวตามร 06 กันยายน 2556 379
5 วันแห่งการเรียนรู้ครั้งที่ 13/2556 เขียนโดย ดำรงวิทย์ เสวตามร 08 สิงหาคม 2556 861
6 ภาพรวมงานออกแบบคันคูน้ำและจัดรูปที่ดิน เขียนโดย ดำรงวิทย์ เสวตามร 21 กรกฎาคม 2556 566
7 ภาพรวมงานออกแบบคันคูน้ำและจัดรูปที่ดิน เขียนโดย ดำรงวิทย์ เสวตามร 21 กรกฎาคม 2556 562
8 วันแห่งการเรียนรู้ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เขียนโดย ดำรงวิทย์ เสวตามร 21 กรกฎาคม 2556 763
9 วันแห่งการเรียนรู้ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เขียนโดย ดำรงวิทย์ เสวตามร 21 กรกฎาคม 2556 669
10 วันแห่งการเรียนรู้ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เขียนโดย ดำรงวิทย์ เสวตามร 20 กรกฎาคม 2556 524

Page 1 of 3

Go to top