Menu
HomeCommunity of Practiceกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day)

กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day)

เนื้อหา บทสรุป ภาพถ่าย กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในสำนักออกแบบฯเข้าร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันเผยแพร่ ฮิต
11 วันแห่งการเรียนรู้ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เขียนโดย ดำรงวิทย์ เสวตามร 20 กรกฎาคม 2556 480
12 วันแห่งการเรียนรู้ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เขียนโดย ดำรงวิทย์ เสวตามร 20 กรกฎาคม 2556 411
13 วันแห่งการเรียนรู้ครั้งที่ 7/2556 เขียนโดย ดำรงวิทย์ เสวตามร 16 กรกฎาคม 2556 481
14 วันแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 6/2556 เขียนโดย ดำรงวิทย์ เสวตามร 16 กรกฎาคม 2556 366
15 วันแห่งการเรียนรู้ครั้งที่ 5/2556 เขียนโดย ดำรงวิทย์ เสวตามร 16 กรกฎาคม 2556 435
16 วันแห่งการเรียนรู้ครั้งที่ 5/2556 เขียนโดย ดำรงวิทย์ เสวตามร 16 กรกฎาคม 2556 383
17 กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 5/2556 เขียนโดย ดำรงวิทย์ เสวตามร 19 มิถุนายน 2556 510
18 กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 4/2556 เขียนโดย ดำรงวิทย์ เสวตามร 12 พฤษภาคม 2556 666
19 กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2556 เขียนโดย ดำรงวิทย์ เสวตามร 12 พฤษภาคม 2556 580
20 กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2556 เขียนโดย ดำรงวิทย์ เสวตามร 11 พฤษภาคม 2556 616

Page 2 of 3

Go to top