Menu
HomeCommunity of Practiceกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day)

กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day)

เนื้อหา บทสรุป ภาพถ่าย กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในสำนักออกแบบฯเข้าร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันเผยแพร่ ฮิต
21 กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2556 เขียนโดย ดำรงวิทย์ เสวตามร 09 พฤษภาคม 2556 572
22 Knowledge Market from KM DESIGN เขียนโดย วรุฒ พจน์ศิลปชัย 22 มีนาคม 2556 543

Page 3 of 3

Go to top