เบอร์ติดต่อ
ข้อมูลหลัก - ข้อมูลกลุ่มงาน

 

เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลุ่มออกแบบสถาปัตยกรรม

 โทร. 02-241-3359

 โทรสาร 02-241-1347

 

 

 

เบอร์ภายใน

เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลุ่มออกแบบสถาปัตยกรรม

 

 

หัวหน้ากลุ่มฯ (กถ.อบ.)                 โทร. 2254

 

ธุรการ                                         โทร. 2254

 

หัวหน้ากลุ่มงานฯ 1 (กงถ.อบ.1)    โทร. 2388

 

หัวหน้ากลุ่มงานฯ 2 (กงถ.อบ.2)    โทร. 2254

 

หัวหน้ากลุ่มงานฯ 3 (กงถ.อบ.3)    โทร. 2266

 

สถาปนิก มัณฑนากร ช่างศิลป์       โทร. 2388