หมายเลขโทรศัพท์
clock.jpg
กข.อบ. หัวหน้ากลุ่มออกแบบเขื่อน   โทรศัพท์ฺ,Fax : 02-2436184 สายใน : 2490
น.ส.อัจฉรา  ชุมวงศ์
กงข.อบ.1 หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบเขื่อน 1   โทรศัพท์ฺ,Fax : 02-6693569  สายใน : 2257
นายวีนัส   แก้วประดับ (รก.)
กงข.อบ.2 หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบเขื่อน 2   โทรศัพท์ฺ,Fax : 02-6693557  สายใน : 2267
นายประวิตร  ปิวาวัฒนพานิช
กงข.อบ.3 หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบเขื่อน 3   โทรศัพท์ฺ,Fax : 02-2415056  สายใน : 2464
นายทัตเทพ  เยาวพัฒน์
กงข.อบ.4 หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบเขื่อน 4   โทรศัพท์ฺ,Fax : 02-2431647  สายใน : 2280
นายวิกรม     เปรมะสุต (รก.)
Title Filter     Display #