ส่วนวิศวกรรม
ผลงานที่ผ่าน PDF Print E-mail

 

งานปรับปรุงบานระบายโค้งเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บ เขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

DSCN6179                      

 

                        โครงยกพร้อมเครื่องกว้านขนาด 50 ตัน ฝายชนบท จังหวัดขอนแก่น 

                                                                             

รปภาพ1 

 

       โครงยกพร้อมเครื่องกว้านขนาด 50 ตัน ฝายร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ฝายรอยเอด                  

 

  

 

โครงยกพร้อมเครื่องกว้านขนาด 50 ฝายวังยาง จังหวัด ร้อยเอ็ด

ฝายรอยเอด1