ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มออกแบบโครงสร้างพิเศษ...!!!

ส่วนออกแบบโครงสร้างพิเศษ

 

 

   การสอนงานภายในหน่วยงานครั้งที่1                                           การสอนงานภายในหน่วยงานครั้งที่2        

     คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...                                                                         คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

 

 

   การสอนงานภายในหน่วยงานครั้งที่3                                                     การสอนงานภายในหน่วยงานครั้งที่4

                       

     คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...                                                                      คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...  

 

 

   การสอนงานภายในหน่วยงานครั้งที่5

              

     คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...