วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น.นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
และเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เนืองในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ณ บริเวณอาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นผู้แทนจากกรมชลประทาน ร่วมเป็นเกียรติงานวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 128 ปี
พร้อมมอบเงินเพื่อสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง เพื่อนำไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิต่างๆ ต่อไป
ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง กรุงเทพฯ