ลำดับที่

Company Code 

ศูนย์ต้นทุน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย

1

700795

0700300005

กรมชลประทาน (กองการเงินและบัญชี)

2

700796

0700300032

สำนักงานชลประทานที่ 1

3

700797

0700300033

โครงการชลประทานเชียงใหม่

4

700798

0700300035

โครงการชลประทานลำพูน

5

700799

0700300036

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน

6

700800

0700300037

สำนักงานชลประทานที่ 2

7

700801

0700300038

โครงการชลประทานลำปาง

8

700802

0700300039

โครงการชลประทานน่าน

9

700803

0700300040

โครงการชลประทานพะเยา

10

700804

0700300041

โครงการชลประทานเชียงราย

11

700805

0700300042

สำนักงานชลประทานที่ 3

12

700806

0700300043

โครงการชลประทานอุตรดิตถ์

13

700807

0700300044

โครงการชลประทานนครสวรรค์

14

700808

0700300046

โครงการชลประทานพิษณุโลก

15

700809

0700300047

โครงการชลประทานพิจิตร

16

700810

0700300048

สำนักงานชลประทานที่ 4

17

700811

0700300049

โครงการชลประทานแพร่

18

700812

0700300050

โครงการชลประทานกำแพงเพชร

19

700813

0700300051

โครงการชลประทานตาก

20

700814

0700300052

โครงการชลประทานสุโขทัย

21

700815

0700300054

สำนักงานชลประทานที่ 5

22

700816

0700300055

โครงการชลประทานหนองบัวลำภู

23

700817

0700300056

โครงการชลประทานอุดรธานี

24

700818

0700300058

โครงการชลประทานเลย

25

700819

0700300059

โครงการชลประทานหนองคาย

26

700820

0700300060

โครงการชลประทานสกลนคร

27

700888

0700300533

โครงการชลประทานบึงกาฬ

28

700821

0700300062

สำนักงานชลประทานที่ 6

29

700822

0700300063

โครงการชลประทานชัยภูมิ

30

700823

0700300064

โครงการชลประทานขอนแก่น

31

700824

0700300066

โครงการชลประทานมหาสารคาม

32

700825

0700300067

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด

33

700826

0700300068

โครงการชลประทานกาฬสินธุ์

34

700827

0700300070

สำนักงานชลประทานที่ 7

35

700828

0700300071

โครงการชลประทานอุบลราชธานี

36

700829

0700300073

โครงการชลประทานยโสธร

37

700830

0700300074

โครงการชลประทานอำนาจเจริญ

38

700831

0700300075

โครงการชลประทานนครพนม

39

700832

0700300076

โครงการชลประทานมุกดาหาร

40

700833

0700300078

สำนักงานชลประทานที่ 8

41

700834

0700300079

โครงการชลประทานนครราชสีมา

42

700835

0700300081

โครงการชลประทานบุรีรัมย์

43

700836

0700300082

โครงการชลประทานสุรินทร์

44

700837

0700300083

โครงการชลประทานศรีสะเกษ

45

700838

0700300085

สำนักงานชลประทานที่ 9

46

700839

0700300086

โครงการชลประทานชลบุรี

47

700840

0700300089

โครงการชลประทานระยอง

48

700841

0700300090

โครงการชลประทานจันทบุรี

49

700842

0700300091

โครงการชลประทานตราด

50

700843

0700300092

โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา

51

706752

0700300093

โครงการชลประทานปราจีนบุรี

52

700845

0700300094

โครงการชลประทานนครนายก

53

700846

0700300095

โครงการชลประทานสระแก้ว

54

700847

0700300096

สำนักงานชลประทานที่ 10

55

700848

0700300097

โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา

56

700849

0700300098

โครงการชลประทานอ่างทอง

57

700850

0700300099

โครงการชลประทานลพบุรี

58

700851

0700300101

โครงการชลประทานสระบุรี

59

700852

0700300103

โครงการชลประทานเพชรบูรณ์

60

700853

0700300104

สำนักงานชลประทานที่ 11

61

700854

0700300105

โครงการชลประทานสมุทรปราการ

62

700855

0700300106

โครงการชลประทานนนทบุรี

63

700856

0700300107

โครงการชลประทานปทุมธานี

64

700857

0700300109

สำนักงานชลประทานที่ 12

65

700858

0700300110

โครงการชลประทานสิงห์บุรี

66

700859

0700300111

โครงการชลประทานชัยนาท

67

700860

0700300113

โครงการชลประทานอุทัยธานี

68

700861

0700300114

สำนักงานชลประทานที่ 13

69

700862

0700300115

โครงการชลประทานราชบุรี

70

700863

0700300116

โครงการชลประทานกาญจนบุรี

71

700864

0700300117

โครงการชลประทานสุพรรณบุรี

72

700865

0700300118

โครงการชลประทานนครปฐม

73

700866

0700300119

โครงการชลประทานสมุทรสาคร

74

700867

0700300120

โครงการชลประทานสมุทรสงคราม

75

700886

0700300144

สำนักงานชลประทานที่ 14

76

700868

0700300122

โครงการชลประทานเพชรบุรี

77

700869

0700300123

โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์

78

700870

0700300124

โครงการชลประทานระนอง

79

700871

0700300125

โครงการชลประทานชุมพร

80

700872

0700300126

สำนักงานชลประทานที่ 15

81

700873

0700300127

โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช

82

700874

0700300128

โครงการชลประทานกระบี่

83

700875

0700300129

โครงการชลประทานพังงา

84

700876

0700300130

โครงการชลประทานภูเก็ต

85

700877

0700300131

โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี

86

700878

0700300132

โครงการชลประทานตรัง

87

700879

0700300133

สำนักงานชลประทานที่ 16

88

700880

0700300134

โครงการชลประทานสงขลา

89

700881

0700300137

โครงการชลประทานสตูล

90

700882

0700300138

โครงการชลประทานพัทลุง

91

700883

0700300139

โครงการชลประทานปัตตานี

92

700884

0700300140

โครงการชลประทานยะลา

93

700887

0700300487

สำนักงานชลประทานที่ 17

94

700885

0700300141

โครงการชลประทานนราธิวาส

95

700889

0700300625

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1

96

700890

0700300535

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 (สระบุรี)

97 707992 0700300849

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 (อยุธยา)

98

700891

0700300021

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3

99

700892

0700300619

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4

100

700893

0700300145

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 (ลำปาง)

101 708367 0700300861 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 (น่าน)
102

700895

0700300015

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6

103

700894

0700300530

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7

104

700896

0700300554

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8

105

700897

0700300525

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9

106

700898

0700300510

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10

107

700899

0700300025

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11

108

700900

0700300534

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 (อุตรดิตถ์)

109 707995 0700300860

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 (เลย)

110

700901

0700300540

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13

111

700902

0700300626

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1

112

700903

0700300627

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2

113

700904

0700300628

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

114

700905

0700300629

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4

115

700906

0700300630

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5

116

700907

0700300631

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6

117

700908

0700300632

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7

118

700909

0700300633

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8

119

700910

0700300634

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9

121

700911

0700300635

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10

121

700912

0700300636

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11

122

700913

0700300637

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12

123

700914

0700300638

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13

124

700915

0700300639

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14

125

700916

0700300640

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15

126

700917

0700300641

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16

คำอธิบายการใส่รหัสวัตถุประสงค์ตามประเภทการชำระเงินจัดทำโดย คณะทำงานจัดทำ Website กองการเงินและบัญชี
โทร. 02-2436911 ภายใน 2225