. . . รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  เต็มใจให้บริการ . . .

 

 

ระบบ BIS
สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
 


 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ?2009 คณะทำงานจัดทำ Web site กองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

โทร. 0-2241-5060 ภายใน 2336
THIS WEBSITE IS SUPPORTED IE6&IE7.