ติดต่อเรา  
     
  นางมัทนา  ทัมพากร  
  โทร  0 2243 6911   ติดต่อภายใน  2225  
  มือถือ  08 1918 0920  
  E-Mail : m_khunthong@yahoo.com  
   
  นางกนกวรรณ  ธนาเลิศสมบูรณ์  
  โทร  0 2243 6954   ติดต่อภายใน  2475  
  มือถือ  08 1815 0567  
  E-Mail : ti_thb@yahoo.com  
   
  นางสุนทรี  ใหญ่สว่าง  
  โทร  0 2243 6943   ติดต่อภายใน  2438  
  มือถือ  08 4874 6091  
  E-Mail : suntaree_y@hotmail.com  
     
กองการเงินและบัญชี ตึกอำนวยการ 811 กรมชลประทาน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร 0 2241 5060  ภายใน 2336