ขั้นตอนการใช้บัตรเครดิตราชการ และเอกสารประกอบการยืมเงิน

 

การจัดทำบัตรเครดิตราชการ

การยืมเงินตามสัญญาการยืมเงินที่มีการใช้บัตรเครดิตราชการ

เอกสารประกอบการยืมเงิน