ผลสำรวจความพึงพอใจการใช้บัตรเครดิตราชการ

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556