รายงานการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตราชการ
รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

ประจำเดือน

ผลการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตราชการ

มิถุนายน 2561

Download รายละเอียด

พฤษภาคม 2561

Download รายละเอียด

เมษายน 2561

Download รายละเอียด

มีนาคม 2561

Download รายละเอียด

กุมภาพันธ์ 2561

Download รายละเอียด

มกราคม 2561

Download รายละเอียด

ธันวาคม 2560

Download รายละเอียด

พฤศจิกายน 2561

Download รายละเอียด

ตุลาคม 2560

Download รายละเอียด