คำสั่งพนักงานราชการ
ประจำปี พ.ศ.2562
คำสั่งที่ เรื่อง หมายเหตุ
ที่ พ 2/ 1 /2562 การจ้างพนักงานราชการทั่วไป