คำสั่งพนักงานราชการ
ประจำปี พ.ศ.2562
คำสั่งที่ เรื่อง หมายเหตุ
ที่ พ 2/ 5 /2562 การจ้างพนักงานราชการทั่วไป  
ที่ พ 2/ 4 /2562 อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน  
ที่ พ 2/ 3 /2562 อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน  
ที่ พ 2/ 2 /2562 อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน  
ที่ พ 2/ 1 /2562 การจ้างพนักงานราชการทั่วไป