คำสั่งกรมชลประทานด้านการเงินและบัญชี (มี ข) ปี 2562
คำสั่งที่ เรื่อง หมายเหตุ
ข 2 / 4 /2562 ย้ายข้าราชการ  
ข 2 / 1 /2562 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่