พอจะมีหนทางใดที่จะหยุดพวกทำนาบนหลังคนได้ - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

พอจะมีหนทางใดที่จะหยุดพวกทำนาบนหลังคนได้

โดย ลูกจ้างชั่วคราว @, สำนักชลประทานที่ 6, Monday, April 02, 2018, 15:20 (836 days ago) @ ชลิตา

เบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง ตอนนี้มั่วเขีียนเบิกแบบไม่เกรงใจลูกจ้างเลยแม้แต่น้อย ไม่มีใครพอเป็นปากเป็นเสียงให้ได้ พอออกมาเปิดเผยก็ถูกลอยแพ มีช่องทางแจ้งเบาะแสที่ดี และปลอดภัยต่อผู้แจ้งจะดีมาก


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum