ลูกจ้างชั่วคราวต้องทำประกันสังคมจริงหรือไม่ - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

ลูกจ้างชั่วคราวต้องทำประกันสังคมจริงหรือไม่

โดย penpak @, Wednesday, October 07, 2015, 12:18 (1730 days ago)

คำถามคือ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ผลกระทบทั้งนั้นหรือป่าวคะ ได้รายวันไม่มีเงินเดือนขึ้น แถมโดนหักประกันเพิ่มอีก เงินที่เข้าแต่ละครั้งของครึ่งเดือนก็โดนหักค่าผ่านธนาคารอยู่แล้ว เงินรายวัน 300.45 บาท พอกับค่าครองชีพปัจจุบันหรือไม่คะ ไม่ได้เรียกรืองคะ แต่เป็นการเพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละวันที่แทบจะไม่เพียงพออยู่แล้ว ผลที่ตามมากระทบกับครอบครัวหรือไม่คะ เข้าใจคะว่าจะช่วยสำหรับเรื่องประกันคุ้มครองให้กับลูกจ้างจริง แต่ผลกระทบกับส่วนที่จะได้แตกต่างกันเยอะมากคะ


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum