สอบถามเรื่องเงินเดือน เดือนตุลาคม 2558 - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

สอบถามเรื่องเงินเดือน เดือนตุลาคม 2558

โดย พิมลพรรณ @, จ.ร้อยเอ็ด, Tuesday, October 13, 2015, 11:09 (1725 days ago)

ขออนุญาตสอบถามเรื่องเงินเดือนในเดือนตุลาคม 2558 นี้ ซึ่งดิฉันเป็นพนักงานราชการ ไม่ทราบว่าเงินเดือนในเดือนนี้ ได้เข้าสู่ระบบจ่ายตรงหรือยังคะ


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum