การจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวในการเบิกงบประมาณ - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

การจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวในการเบิกงบประมาณ

โดย สุวัฒน์ นาเพียง @, สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น, Wednesday, November 09, 2016, 12:13 (1371 days ago)

ไม่ทราบว่าการเบิกงบจ้างลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานชลประทานที่ 6 เขาจ้่างแบบรายวัน หรือว่าจ้างเหมารายเดือน เพราะว่าลูกว่าลูกจ้างชั่วคราวโดนเอารัดเอาเปรียบ โดนหักวันหยุดเสาร์อาทิตย์พวกท่านคิดดู รายได้ลูกจ้างชั่วคราวเดือนนึงมันมีกี่วันหลังจากหักเสาร์อาทิตย์ ถ้าไม่เป็นไปตามการเบิกงบประมาณในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวกรุณาให้พวกท่านตรวจสอบด้วยครับ ถ้าการกระทำแบบนี้เอารัดเอาเปรียบกันเห็น ๆ ขอความกรุณาด้วยนะครับในหน่วยงานที่ท่านดูแล..ถ้าไม่คืบหน้ายังไงผมจะไปร้องหน่วยงานอื่นต่อ (ขอบคุณครับหวังว่าคงเข้าใจหัวอกลูกจ้างชั่วคราวนะครับ)


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum