เงินค่าแรงของลูกจ้างชั่วคราวของสำนักอุทกวิทยาชลประทาน - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

เงินค่าแรงของลูกจ้างชั่วคราวของสำนักอุทกวิทยาชลประทาน

โดย นางสาวประภาพร @, ภาคอีสาน, Friday, March 03, 2017, 13:37 (1257 days ago)

ดิฉันเป็นลูกจ้างชั่วคราวของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความล่าช้าในการจ่ายค่าแรง บางเดือนปาเข้าไปวันที่ 7 - 8 เงินค่าแรงถึงจะเข้าให้ อยากให้กองการเงินและบัญชีตรวจสอบให้ด้วยค่ะ ว่ามันเหมาะสมไหมค่ะแล้วดึงเกมส์ล่าช้าเพราะอะไรทำแบบนี้มันเปิดโอกาสให้พวกปล่อยเงินนอกระบบได้ผลประโยชน์นะค่ะเห็นหลายราย เงินไม่ออกไม่ตรงกันสักเดือนทำให้พวกลูกจ้างชั่วคราวไปใช้บริการพวกปล่อยเงินนอกระบบ น่าจะเห็นใจสิ้นเดือนมาจำเป้นต้องใช้จ่ายเงินเหมือนกันแล้วเขาจะดึง ให้มันช้าเพื่ออะไรแต่ที่ดิฉันทราบแวว ๆ มา ถ้าพวกการเงินทำให้เงินออกช้าเขาจะได้ผลประโยชน์กับทางธนาคารเรื่องดอกเบี้ยอะไรสักอย่างนี้แหละค่ะ แต่ก็ขอฝากทางกองการเงินและบัญชีกำชำให้ด้วยค่ะ "เห็นว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ก็มีความสำคัญในการใช้จ่ายเงินเหมือนกัน เป็นคนเหมือนกันอย่าเอาเปรียบกันนะค่ะ" ใจเขา ใจเรา ขอบคุณมากค่ะ


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum