พอจะมีหนทางใดที่จะหยุดพวกทำนาบนหลังคนได้ - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

พอจะมีหนทางใดที่จะหยุดพวกทำนาบนหลังคนได้

โดย การเบิกล่วงเวลาและเบี้ยเลี้ยง, สำนักชลประทานที่ 6, Friday, December 22, 2017, 16:12 (923 days ago)

คือผมทำงานที่สำนชลประทานที่ 6 มาก็เห็นกระบวนการนำรายชื่อไปราชการโดยให้เจ้าหน้าหรือ ลูกจ้างชั่วคราวเซ็นตามที่เจ้าหน้าจะเขียนให้ไปใหน ไปทำอะไรเพื่อเอารายชื่อไปราชการพอเงินผ่านบัญชีลูกจ้างก็บอกให้ค่าผ่านบัญชี 500 ที่เหลือเอามาคืน เข้ากระเป๋าข้าราชการคนใหนไม่รู้ เช่นเข้าบัญชี 11,000 บาท ให้ค่าผ่านบัญชี 500 ผมรุ้สึกว่ามันทำนาบนหลังคน ผมพอจะมีทางใดที่จะห้ามกระบวนการนี้ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานกรมชลประทาน ขอยืนยันว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริง ๆ

พอจะมีหนทางใดที่จะหยุดพวกทำนาบนหลังคนได้

โดย ชลิตา @, 123 ม.3, Friday, January 05, 2018, 17:24 (909 days ago) @ การเบิกล่วงเวลาและเบี้ยเลี้ยง

คุณพอจะมีหลักฐานอะไรที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่บ่งชี้ว่า เรื่องนี้ สามารถตรวจสอบได้บ้างไหมล่ะคะ
ถ้าเจ้าของชื่อเขาคิดว่าตัวเองถูกเอาเปรียบและเสียหายจากเรื่องนี้
ตามความคิดของดิฉันแล้ว เขาก็มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนได้นะคะ หรือ อาจแจ้งความไปเลยก็ได้
ซึ่งเรื่องนี้ดิฉันก็เคยได้ยินว่ามาเช่นกัน แต่ก็ไม่มีใครกล้าร้องเรียนหรือแจ้งความอะไรสักที
อาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆ กับ ว่า น้ำท่วมปาก ซึ่งดิฉันก็เข้าใจนะคะ และขอบคุณที่ตั้งคำถามนี้มาค่ะ
มีคนอ่านตั้ง 65 คน แต่ก็ไม่มีใครจะตอบคำถามกลับเลย

พอจะมีหนทางใดที่จะหยุดพวกทำนาบนหลังคนได้

โดย ลูกจ้างชั่วคราว @, สำนักชลประทานที่ 6, Monday, April 02, 2018, 15:20 (822 days ago) @ ชลิตา

เบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง ตอนนี้มั่วเขีียนเบิกแบบไม่เกรงใจลูกจ้างเลยแม้แต่น้อย ไม่มีใครพอเป็นปากเป็นเสียงให้ได้ พอออกมาเปิดเผยก็ถูกลอยแพ มีช่องทางแจ้งเบาะแสที่ดี และปลอดภัยต่อผู้แจ้งจะดีมาก

พอจะมีหนทางใดที่จะหยุดพวกทำนาบนหลังคนได้

โดย ลูกจ้างชั่วคราว, Tuesday, January 16, 2018, 11:44 (898 days ago) @ การเบิกล่วงเวลาและเบี้ยเลี้ยง

เอาอีกครับ เดือนนีมาอีกแล้วเงินเข้า 5,000 บอกเราเอามาคืน 4,500 เหมือนโดนบังคับยังไงไม่รู้

RSS Feed of thread
powered by my little forum