การจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวในการเบิกงบประมาณ - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

การจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวในการเบิกงบประมาณ

โดย สุวัฒน์ นาเพียง @, สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น, Wednesday, November 09, 2016, 12:13 (1371 days ago)

ไม่ทราบว่าการเบิกงบจ้างลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานชลประทานที่ 6 เขาจ้่างแบบรายวัน หรือว่าจ้างเหมารายเดือน เพราะว่าลูกว่าลูกจ้างชั่วคราวโดนเอารัดเอาเปรียบ โดนหักวันหยุดเสาร์อาทิตย์พวกท่านคิดดู รายได้ลูกจ้างชั่วคราวเดือนนึงมันมีกี่วันหลังจากหักเสาร์อาทิตย์ ถ้าไม่เป็นไปตามการเบิกงบประมาณในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวกรุณาให้พวกท่านตรวจสอบด้วยครับ ถ้าการกระทำแบบนี้เอารัดเอาเปรียบกันเห็น ๆ ขอความกรุณาด้วยนะครับในหน่วยงานที่ท่านดูแล..ถ้าไม่คืบหน้ายังไงผมจะไปร้องหน่วยงานอื่นต่อ (ขอบคุณครับหวังว่าคงเข้าใจหัวอกลูกจ้างชั่วคราวนะครับ)

การจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวในการเบิกงบประมาณ

โดย ส่วนควบคุมเงินเดืนและค่าจ้าง, Monday, December 19, 2016, 17:04 (1331 days ago) @ สุวัฒน์ นาเพียง

เรียน คุณสุวัฒน์ นาเพียง

กองการเงินและบัญชี ได้ประสานกับ ฝปท.ชป.6 แจ้งว่า สำนักชลประทานที่ 6 ได้แจ้งว่าคุณสุวัฒน์ นาเพียง เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ซึ่งตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526 ข้อ 12 กำหนดการจ่ายค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ กรณีไม่มาปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราวรายวันไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์

RSS Feed of thread
powered by my little forum