เงินค่าแรงของลูกจ้างชั่วคราวของสำนักอุทกวิทยาชลประทาน - เว็บบอร์ด กองการเงินและบัญชี

เงินค่าแรงของลูกจ้างชั่วคราวของสำนักอุทกวิทยาชลประทาน

โดย นางสาวประภาพร @, ภาคอีสาน, Friday, March 03, 2017, 13:37 (1257 days ago)

ดิฉันเป็นลูกจ้างชั่วคราวของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความล่าช้าในการจ่ายค่าแรง บางเดือนปาเข้าไปวันที่ 7 - 8 เงินค่าแรงถึงจะเข้าให้ อยากให้กองการเงินและบัญชีตรวจสอบให้ด้วยค่ะ ว่ามันเหมาะสมไหมค่ะแล้วดึงเกมส์ล่าช้าเพราะอะไรทำแบบนี้มันเปิดโอกาสให้พวกปล่อยเงินนอกระบบได้ผลประโยชน์นะค่ะเห็นหลายราย เงินไม่ออกไม่ตรงกันสักเดือนทำให้พวกลูกจ้างชั่วคราวไปใช้บริการพวกปล่อยเงินนอกระบบ น่าจะเห็นใจสิ้นเดือนมาจำเป้นต้องใช้จ่ายเงินเหมือนกันแล้วเขาจะดึง ให้มันช้าเพื่ออะไรแต่ที่ดิฉันทราบแวว ๆ มา ถ้าพวกการเงินทำให้เงินออกช้าเขาจะได้ผลประโยชน์กับทางธนาคารเรื่องดอกเบี้ยอะไรสักอย่างนี้แหละค่ะ แต่ก็ขอฝากทางกองการเงินและบัญชีกำชำให้ด้วยค่ะ "เห็นว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ก็มีความสำคัญในการใช้จ่ายเงินเหมือนกัน เป็นคนเหมือนกันอย่าเอาเปรียบกันนะค่ะ" ใจเขา ใจเรา ขอบคุณมากค่ะ

เงินค่าแรงของลูกจ้างชั่วคราวของสำนักอุทกวิทยาชลประทาน

โดย ผงจ.งบ., Friday, March 17, 2017, 12:59 (1243 days ago) @ นางสาวประภาพร

กองการเงินและบัญชี ได้ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันตามข้อร้องเรียนแล้ว ปรากฎว่าการเบิกจ่ายค่าจ้างดังกล่าวเป็นไปตามหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กงบ.947/2559 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน โดยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (ทุกกรณี) กำพหนดให้จ่ายภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป สำหรับลูกจ้างชั่วคราวรายวันที่มีการปฏิบัติการจริง

RSS Feed of thread
powered by my little forum