กองการเงินและบัญชี | Finance And Accounting Division[กรมชลประทาน]

Download รายงานอนุมัติ

Download รายงานสถานะ

Download ตรวจสอบรายงานสถานะ

รายงานเงินกันขยาย ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ
รอบกันยายน 2561 (ขอกันเงินเพิ่ม)
(ณ วันที่ 8 พ.ย. 2561)
รายงานสถานะเงินกัน ปี 2555 - 2561
ณ วันที่ 31 ต.ค. 2561
ตรวจสอบรายงานสถานะ และเร่งดำเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2554 - 2560
ณ วันที่ 31 ก.ค. 2561
รายงานเงินกันขยาย ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ
รอบกันยายน 2561 (เงินกันปี 2558)
(ณ วันที่ 7 พ.ย. 2561)
รายงานสถานะเงินกัน ปี 2555 - 2561
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561
ตรวจสอบรายงานสถานะ และเร่งดำเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2554 - 2560
ณ วันที่ 29 มิ.ย. 2561
รายงานเงินกันขยาย ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ
รอบกันยายน 2561 (เงินกันปี 2561 ประเภท CX)
(ณ วันที่ 7 พ.ย. 2561)
รายงานสถานะเงินกัน ปี 2554 - 2560
ณ วันที่ 20 ก.ย. 2561
ตรวจสอบรายงานสถานะ และเร่งดำเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2554 - 2560
ณ วันที่ 17 เม.ย. 2561
รายงานเงินกันขยาย ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ
รอบกันยายน 2561 (ณ วันที่ 11 ต.ค. 2561)
รายงานสถานะเงินกัน ปี 2554 - 2560
ณ วันที่ 31 ส.ค. 2561
ตรวจสอบรายงานสถานะ และเร่งดำเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2554 - 2560
ณ วันที่ 28 ก.พ. 2561
รายงานเงินกันขยาย ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ
รอบกันยายน 2561 (ณ วันที่ 8 ต.ค. 2561)
รายงานสถานะเงินกัน ปี 2554 - 2560
ณ วันที่ 31 ก.ค. 2561
 
รายงานเงินขยาย ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ
รอบมีนาคม 2561 (ณ วันที่ 2 เม.ย. 2561)
รายงานสถานะเงินกัน ปี 2554 - 2560
ณ วันที่ 29 มิ.ย. 2561
 
รายงานเงินกันขยาย ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ
รอบกันยายน 2560 เพิ่มเติม (ณ วันที่ 5 ม.ค. 2561)
รายงานสถานะเงินกัน ปี 2554 - 2560
ณ วันที่ 31 พ.ค. 2561
 
รายงานเงินกันขยาย ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ
รอบกันยายน 2560 เพิ่มเติม (ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560)
รายงานสถานะเงินกัน ปี 2554 - 2560
ณ วันที่ 30 เม.ย. 2561
 
รายงานเงินกันขยาย ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ
รอบกันยายน 2560 เพิ่มเติม (ณ วันที่ 22 ธ.ค. 2560)
รายงานสถานะเงินกัน ปี 2554 - 2560
ณ วันที่ 30 มี.ค. 2561
 
รายงานเงินกันขยาย ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ
รอบกันยายน 2560 เพิ่มเติม (ณ วันที่ 18 ธ.ค. 2560)
รายงานสถานะเงินกัน ปี 2554 - 2560
ณ วันที่ 28 ก.พ. 2561
 
รายงานเงินกันขยาย ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ
รอบกันยายน 2560 เพิ่มเติม (ณ วันที่ 14 ธ.ค. 2560)
รายงานสถานะเงินกัน ปี 2554 - 2560
ณ วันที่ 31 ม.ค. 2561
 
รายงานเงินกันขยาย ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ
รอบกันยายน 2560 เพิ่มเติม (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2560)
รายงานสถานะเงินกัน ปี 2555 - 2560
ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560
 
รายงานเงินกันขยาย ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติิ
รอบกันยายน 2560 (ณ วันที่ 13 พ.ย. 2560)
รายงานสถานะเงินกัน ปี 2555 - 2560
ณ วันที่ 30 พ.ย. 2560
 
  รายงานสถานะเงินกัน ปี 2555 - 2560
ณ วันที่ 31 ต.ค. 2560