ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
       
    ประจำเดือน กันยายน 2560  
    ประจำเดือน สิงหาคม 2560  
    ประจำเดือน กรกฎาคม 2560  
    ประจำเดือน มิถุนายน 2560  
    ประจำเดือน พฤษภาคม 2560  
    ประจำเดือน เมษายน 2560  
    ประจำเดือน มีนาคม 2560  
    ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560  
    ประจำเดือน มกราคม 2560  
    ประจำเดือน ธันวาคม 2559  
    ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559  
    ประจำเดือน ตุลาคม 2559