ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ูกหนี้ค่าชลประทาน
 
 
 
ประจำเดือน ตุลาคม 2561
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ระจำเดือน ธันวาคม 2561
ระจำเดือน มกราคม 2562
ระจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
ระจำเดือน มีนาคม 2562
ระจำเดือน เมษายน 2562
ระจำเดือน พฤษภาคม 2562