ปีงบประมาณ 2562
  รายได้ค่าชลประทาน
  เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
 
 

ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

ประจำเดือน ธันวาคม 2561

ประจำเดือน มกราคม 2562

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ประจำเดือน มีนาคม 2562

ประจำเดือน เมษายน 2562

ประจำเดือน พฤษภาคม 2562