รายงานผลการดำเนินงานบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
ไตรมาสที่ 1  
ไตรมาสที่ 2  
ไตรมาสที่ 3  
ไตรมาสที่ 4